Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d h i k m n s t u w y

ang ating katalinuhan ay hindi lang ginagawa tayong rasyonal, pero ginagawa rin tayong mapanganib
Simon Wiesenthal
ang buhay ay halintulad sa pagtugtog ng byolin sa harap ng madla habang pinag-aaralan mo ang iyong piyesa
Samuel Butler
ang buhay ay hindi gaano namuhay ang tao, pero ang kanyang alaala at kung paano niya natatandaan
Gabriel García Márquez
ang isang tunay na kaibigan ay handang tanggapin ang iyong pananahimik
Camillo Sbarbaro
ang kadena ng kasal ay napakabigat, dahil dito kailangan ng dalawang tao para mabuhat ito. Minsan tatlo pa
Alexander Dumas
ang lahat ng tao ay nilikha ayon sa kagustuhan ng Diyos, madalas sobra pa
Miguel de Cervantes
Ang mga patay lamang ang makakakita ng katapusan ng digmaan
Plato
ang pagiging bukas-palad, sa kasamaang -palad ay maaaring magbunga ng mabuting pakikipagkalakal
Ugo Ojetti
ang pagkamakabayan ay ang paninindigang superyor ang bansang ito dahil pinanganak ka dito
George Bernard Shaw
ang pagkawala nga trabaho ay labag sa ating karapatang mabuhay at masahol pa sa kamatayan
José Ortega y Gasset
ang pangulong hantungan nang isang tagapagturo ay magbunga nang mga sariling nag-aaral.
Daniel De Montmollin
ang pinakamahirap na trabaho ay ang pag-iisip
Henry Ford
ang tanging sinasabi namin ay bigyan natin ng pagkakataon ang kapayapaan
John Lennon
ang taong hindi marunong mangarap ay walang pakpak
Muhammad Ali
ang tunay na kalsikong panitikan ay yaong mga aklat na nagiiwan sa mga mambabasa ng isang pagnanais na malaman ang kabuuan ng istorya
Italo Calvino
Ang unang biktima ng digmaan ay ang katotohanan
Hiram Warren Johnson
ano ang mahirap sa pagsusulat ng aklat? Ang pagbabasa nito ang mahirap na bahagi
Gesualdo Bufalino
at dumating ang pag-unlad at winasak ang lahat. Matindi pa sa pagwasak na dulot ng digmaan. Kung winasak ng digmaan ang aming mga ariarian, winasak naman ng pag-unlad ang aming mga buhay
Bruno Ugolotti