Logos Multilingual Portal

Select Language

a c d e h i k l m n o p s t u ј љ в г д е з и к н о п с т у ц

најбогатиот човек е тој што своите задоволства се на добриот пазар
Henry David Thoreau
навистина верувам дека автентичен превод на некој текст бара разбирање на текстот, а предуслов за разбирањето е да имате живеено во тој свет и да го имате физички почуствувано, така што тоа не е само прашање на манипулација со зборови
Douglas Hofstadter
не е секој осуден да биде интелигентен
Carlo Emilio Gadda
незнаењето е мајка на сексуалната среќа и блаженството
Giordano Bruno
нема поголемо проклетство од некоја идеја што се пропагира со насилство
Ezra Pound
нема правила. Сите луѓе се исклучоци од непостоечкото правило
Fernando Pessoa
немојте да дозволите наметнување на слободата на говорот, пред да ја имате слободата на мислата
Stanislaw Jerzy Lec
ниедна сопствена мисла неможе да се преведе со зборови
Friedrich Wilhelm Nietzsche