Logos Multilingual Portal

Select Language

a c e f g i j l m n o p q s t u v

nienti si fabbrica sobbra la petra, tuttu sobbra la sabbia, ma nui amu costruire comu sia ca la sabbia ghhe petra
Jorge Luis Borges
nna bbanda internazzionale ti speculatori ti bborsa, senz’anima nè core, ha criatu nnu munnu ti disuguaglianza, ti miseria e orrore. Bbisogna facimu spicciare subbitu stu regnu criminale
Jean Ziegler
nnu buenu natale e nnu felice annu nueu
Anonymous
nnu cristianu cu nn'ideale, tene la stessa forza ti novantanoe ca teninu sulamente 'nteressi
John Stuart Mill
nnu pittore gghe unu ca dipinge quiddhu ca ete. Nn’artista invece, ghhe unu ca enne quiddhu ca dipinge
Pablo Picasso
nnu psichiatra, gghe unu ca ti face nnu saccu ti domande ca mujerita ti face gratis
Joey Adams
nn'avvocatu incapace pò ritadare nnu processu pi misi o anni, unu bbravu, mutu ti cchiui
Evelle Younger
no bbi face paura 'nnu munnu ti analfabeti senza memoria tranne quiddha ti li computer?
Harold Bloom
nò pirditi tiempu cu circati li ostacoli, poò darsi ca non 'nci nnae
Franz Kafka
no rritati cu chiamati aiutu ti notte ca ddiscitati li icini
Stanislaw Jerzy Lec
no si rrìa mai tantu largu comu quannu no sai a ddò sta bbai
Johann Wolfgang von Goethe
no sso abbastanza ggiovane cu sacciu tuttu
Oscar Wilde
no ssò mai li virtù ma li 'izzi ca 'nni ticinu ogni fiata ci ghhe l'omu
Umberto Galimberti
no ‘nci sontu nè erbe fiacche nè uemmini fiacchi. ‘Nci so’ solamente fiacchi coltivatori
Victor Hugo
non c'è dubbiu ca l'universu 'gghe infinitu
Epicurus
non c'è nienti ti cchiù bellu pi lu populu ti la parlata ti li antenati
Johann Gottfried von Herder
non gghe tantu l'idea ca tieni ca conta, ma la capacità cu la puerti annanzi
Ezra Pound
non 'nc'è amore ci no sueffri o faci suffrire
Henri François-Joseph de Régnier
nu 'gghe felice quiddhu ca la furtuna no nni pò dare ti cchiui, ma quiddhu ca no nni pò 'gliare nienti
Francisco de Quevedo y Villegas
nu 'ncè nient intra la capu ca no gghe passata prima ti li sensi
San Tommaso d'Aquino