Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e f i k l m n ò p s t u

a bortas podit essi prus mellus a passillai ki a arribai; su de arribai no est nudda, est unu mamentu de sa passillara sceti.
Gino Vermicelli
a cumbati contr' a sei e totu esti sa peus gherra; binci cuntr' a sei e totu esti sa bitòria prus bella
Friedrich von Logau
a fai scimpròrius, ma a dus fai cun prexu
Colette
a intzertai est una cosa difìtzili, pruscatotu po su benidori
Chinese saying
a is fueddàrius tocat a dus corrigi de manera continua, cument'e a is mapas giogràfigas
Carlo Dossi
a pitz''e dunnya propriedadi dui at un'ipoteca sotziali
Giovanni Paolo II
a pustis nd'est arribau su progressu i totu at sçusçau, prus ke sa gherra, ca sa gherra iat sçusçau a is cosas sceti, inveças su progressu at sçusçau sa manera 'e bivi nostra.
Bruno Ugolotti
a sa genti da allùat de prus una fàula manna ki una pitica
Adolf Hitler
a sa gherra no fait a da fai bessiri cosa de òmini, tòcat a da burrai
Albert Einstein
a stimai s'eremigu (cumenti su Vangelu bolit) no est cosa po òminis, ma po àngiulus
Jorge Luis Borges
a s'acabu de totu su naturali de s'òmini puru mi ìat segau; d'apu mollau ca mi parìat guali a su naturali ki tenemu deu e totu
J.P. Donleavy
a s'acabu no mi ndi pòrtat nudda de sa foto e totu. Su ki 'ollu est a pigai un'arrogh' 'e tempus de sa realidadi
Henri Cartier-Bresson
a traballai ti ndi sbèlias de mancu de candu ti spàssias
Charles Baudelaire
abogau: unu fulanu ki s'amparat de sa fura, boghendisinci sa mitza de is tentassionis
H.L. Mencken
ajudeimi' a cumprendi su ki seu nendi, ca si du spricu mellus
Antonio Machado
amai a un'atru cristianu est una cosa possìbili, candu no du connoscis beni
Charles Bukowski
apu fatu su pecau prus leju ki nci siat: no seu mai stètiu diçosu
Jorge Luis Borges
ap' a castiai totu is terras cumenti ki fèssinti is mias, e is mias cumenti ki fèssinti de totus
Lucius Annaeus Seneca
arrieis, ca is dentis no dus anti fatus po papai o mussiai sceti
Man Ray
as'acabai 'e timi candu as'essi acabau 'e sperai
Lucius Annaeus Seneca
at a acabai primu s'àiri o su pedrollu?
Anónimo