Logos Multilingual Portal

Select Language

5 a c f i j k l m n ñ o p q r s t u w y

alli karupi kashian wayna kanaykipaj
Pablo Picasso
allikajjtawanqa allinchanchis ñuqanchispa chay inqhunanchis pantaskanchista, munakuywanri chay allikajjtawa pantaykuskanchista
José Ortega y Gasset
allin kausaykunapajqa yachananchistian imachus mana walijchu, chaytari wijch'unapaj
Lin Yutang
allin lantikuy uk'umpiqa mana k'awtikunichu, ñuqaqa munani jujj chiqay iskaqeta jap'ikuyta
Henri Cartier-Bresson
allin sut'iqa sumaj llallikapuni waqaychakunachis tian
Mark Twain
allin yachakuy ñampiqa, jujkaqe thakiyqa ch'inkakuy, iskaqeqa uyarikuy, kinsaqeqa yuyarikuy, tawaqeqa kamarway, phiskaqeqa yachachiy.
Solomon Ibn Gabirol
allinta ruayqa, allintayuyayta ñiyta munan
Friedrich Wilhelm Nietzsche
allintapuni ruway munaspa apachikunchis llullakuyman kikin kasqanmanta
Paul Ariès
allinyachakuqa juj sumajjpuni chairi watejj watwej manta yuyarinanchis tian mana imapis yachaqayta munaspaqa yachachiyta atisumanchu
Oscar Wilde
ama imatapis munaychu tukuy pachamuyumanta aswan qhapaj runaman kutinky
Miguel de Cervantes
ama qhespichiyniyquita llallipachikuychu siminyayku, qhespi jamut'ayniykijj ñawpajnimpi.
Stanislaw Jerzy Lec
amachaqe: nikun picha jallch'awanchis suakunamanta, chari qhechuwanchis khullichijninchista
H.L. Mencken
amaut'a nikun pichus pachamuyuyta qhawarispa sonkunpi kusikun
Fernando Pessoa
America yurikunajpata Pizarru simiqa qhasi qallu nikun (Carlos Fuentes)
Carlos Fuentes
apukamaywan tinkunakuqa yuyaypata tinkun qonqanakuan
Milan Kundera
apuman añayñikuni saphsiri kani
Jorge Amado
arawikuqa mrk'achakun imayna sumaj jarawi qillqasqanrayku
Fernando Pessoa
ashqa kuraj runakunaqa wañunkuman manarajj yuyayta munaspa, jinallatatajj asqa runakunapis ruanku
Bertrand Russell
ashqa yuspi yuyay kapuanchis chair pisillata ñuqanchispi munakunanchijpaj
Jonathan Swift
asichispaqa imallatapis ñiyta atinchis, minuy ichaqapipis sut'inta
Sigmund Freud
asirikuy, quirusniykiqa, mana ruakurqanchu mikunapajj chairi khaninapajj
Man Ray
asqanakuqa mana runa kayta atinkunchu, q'owayllata atikun
Albert Einstein
astawan allin ruayka chayqa astawan allinchan reqheyta
José Ortega y Gasset
astawan munakunchis chay imatacha allintapuni llak'akunchis
Aristotle
astawan p'enqakuninchis tian masinchisnijmanta q'oliy paykunajpa llullawanchisninmanta
François de La Rochefoucauld
astawan yuyarinanchij tian sumaj allinta ruwanata, manaraj ñawpajta ñuqanchijqa allin kakuyta, jinatapis alliman tukusunman
Alessandro Manzoni
aswan sumaj mana leyesniyuj kay mana urinapajqa
Ugo Foscolo
atawsamiqa jujj añawana chiraya, astawan qospaqa, astawan ñuqanchispajj tian.
Blaise Pascal
atawsamiqa mana imatachus ruanki, chairi imatachus yuyarinkipuni
Oscar Levant
atijkamyupajjqa qullakuyqa llullakuywan suwakuypiwan jina quiquillantaj kamaypawa runapajj. Allin t'itupuni mana saqeyta atinchu
Anónimo
atikunmancha qalluka mana walliij rirpu kanman, ichaqa kayllata kapuanchij
Michael Dummett
atipaytaqa yachakunchis chiqanapi
Simon Bolivar
Atiyniyojj jayp'iqayllarqakamaqa atipapjj kunajjpata puni karqa
Karl Marx
awqaykamayta jamut'ayìwan iskay tinkusqa rimarina
Groucho Marx
awqaykita munakuyqa (imaynatacha Ivangillu nin) mana runas pajchu, chayqa anjilispaj
Jorge Luis Borges