Logos Multilingual Portal

Select Language

5 a c f i j k l m n ñ o p q r s t u w y

50 000 watajina atispaqa casashancaj urajnin unqhuypapi
Rita Levi Montalcini
alli karupi kashian wayna kanaykipaj
Pablo Picasso
allikajjtawanqa allinchanchis ñuqanchispa chay inqhunanchis pantaskanchista, munakuywanri chay allikajjtawa pantaykuskanchista
José Ortega y Gasset
allin kausaykunapajqa yachananchistian imachus mana walijchu, chaytari wijch\'unapaj
Lin Yutang
allin lantikuy uk\'umpiqa mana k\'awtikunichu, ñuqaqa munani jujj chiqay iskaqeta jap\'ikuyta
Henri Cartier-Bresson
allin sut\'iqa sumaj llallikapuni waqaychakunachis tian
Mark Twain
allin yachakuy ñampiqa, jujkaqe thakiyqa ch\'inkakuy, iskaqeqa uyarikuy, kinsaqeqa yuyarikuy, tawaqeqa kamarway, phiskaqeqa yachachiy.
Solomon Ibn Gabirol
allinta ruayqa, allintayuyayta ñiyta munan
Friedrich Wilhelm Nietzsche
allintapuni ruway munaspa apachikunchis llullakuyman kikin kasqanmanta
Paul Ariès
allinyachakuqa juj sumajjpuni chairi watejj watwej manta yuyarinanchis tian mana imapis yachaqayta munaspaqa yachachiyta atisumanchu
Oscar Wilde
ama imatapis munaychu tukuy pachamuyumanta aswan qhapaj runaman kutinky
Miguel de Cervantes
ama qhespichiyniyquita llallipachikuychu siminyayku, qhespi jamut\'ayniykijj ñawpajnimpi.
Stanislaw Jerzy Lec
amachaqe: nikun picha jallch\'awanchis suakunamanta, chari qhechuwanchis khullichijninchista
H.L. Mencken
amaut\'a nikun pichus pachamuyuyta qhawarispa sonkunpi kusikun
Fernando Pessoa
America yurikunajpata Pizarru simiqa qhasi qallu nikun (Carlos Fuentes)
Carlos Fuentes
apukamaywan tinkunakuqa yuyaypata tinkun qonqanakuan
Milan Kundera
apuman añayñikuni saphsiri kani
Jorge Amado
arawikuqa mrk\'achakun imayna sumaj jarawi qillqasqanrayku
Fernando Pessoa
ashqa kuraj runakunaqa wañunkuman manarajj yuyayta munaspa, jinallatatajj asqa runakunapis ruanku
Bertrand Russell
ashqa yuspi yuyay kapuanchis chair pisillata ñuqanchispi munakunanchijpaj
Jonathan Swift
asichispaqa imallatapis ñiyta atinchis, minuy ichaqapipis sut\'inta
Sigmund Freud
asirikuy, quirusniykiqa, mana ruakurqanchu mikunapajj chairi khaninapajj
Man Ray
asqanakuqa mana runa kayta atinkunchu, q\'owayllata atikun
Albert Einstein
astawan allin ruayka chayqa astawan allinchan reqheyta
José Ortega y Gasset
astawan munakunchis chay imatacha allintapuni llak\'akunchis
Aristotle
astawan p\'enqakuninchis tian masinchisnijmanta q\'oliy paykunajpa llullawanchisninmanta
François de La Rochefoucauld
astawan yuyarinanchij tian sumaj allinta ruwanata, manaraj ñawpajta ñuqanchijqa allin kakuyta, jinatapis alliman tukusunman
Alessandro Manzoni
aswan sumaj mana leyesniyuj kay mana urinapajqa
Ugo Foscolo
atawsamiqa jujj añawana chiraya, astawan qospaqa, astawan ñuqanchispajj tian.
Blaise Pascal
atawsamiqa mana imatachus ruanki, chairi imatachus yuyarinkipuni
Oscar Levant
atijkamyupajjqa qullakuyqa llullakuywan suwakuypiwan jina quiquillantaj kamaypawa runapajj. Allin t\'itupuni mana saqeyta atinchu
Anónimo
atikunmancha qalluka mana walliij rirpu kanman, ichaqa kayllata kapuanchij
Michael Dummett
atipaytaqa yachakunchis chiqanapi
Simon Bolivar
Atiyniyojj jayp\'iqayllarqakamaqa atipapjj kunajjpata puni karqa
Karl Marx
awqaykamayta jamut\'ayìwan iskay tinkusqa rimarina
Groucho Marx
awqaykita munakuyqa (imaynatacha Ivangillu nin) mana runas pajchu, chayqa anjilispaj
Jorge Luis Borges
capitalimuqa tukuy jatunpacha runajpata inimigon
Evo Morales
casarakuyqa kjariwan warminpiwan llulaynakunku
Karen Durbin
causakuyqa mana walijchu kanman, sichus mana yachawajchu sumajta japh0kuta chay tukuyima khosusqanta
Emmanuel Wathelet
causay ninchej mantaqa, aswan majllu ashqa qhawapatata churan ninchijmanta
Alfred Adler
causay yachayqa, lauray k\'anchay jina rufaykuchiwnchis
Benito Pérez Galdós
causayninchijpata kuskantaqa tatasninchij t\'ururpachinku waj juj kuskantari wawasninchij
Clarence Darrow
causayninchijqa juj yachaywuasi imaynatachus imallatapis tarisunmanchus
Walter Bagehot
causayqa sumajpuni sichu mana manchachikusunmanchu
Charlie Chaplin
causayqa, mana chay imaynatachus causarqachis, mana chairi chay yuyasqanchista, imaynatachus yuyarinchis jujkunaman willananchijpas
Gabriel García Márquez
chay bigamia nisqa aruqa qaripajjqa iscay warmiyuj kay, monogamia ñisqari jinallatajj
Erica Jong
chay democracia ñisqamqaman chikachinapajqa fishqa minutullata rimarinanchis tian
Winston Churchill
chay democracia ñisqapi yuyanchis sumaj kasqanta, st\'inqa mana imatapis yachakunchijchu
H.L. Mencken
chay democracia ñisqaqa rantichan juj juch\'uy tantasqa runaspata munasqankuta, chay manawalij jatun tantasqa runajapata ajllasqankuta
George Bernard Shaw
chay Inglaterra pachapiqa, mikhunaqa manchay mana walijchu kanman imaraykuchus runa wañuchinapaj jina kanman runtukunamanta, tukuy pachamanta.
Jackie Mason
chay jinajipiqa mana walij rimariña aswuan allin rimarimanta
Anónimo
chay qari mana imatapis suyakunchu chay runaqa qhespicha kanqa
Andrew Young
chay wakin jatun munanakuy runakhipunkuqa, chay ñuqa rejsisqaytaqa juj sapay munakuy niuyujllawan
Wilson Mizner
chaykama asqanakuqa sumajina qhakujtinqa, qhasakuynin kanqapuni, mayllacha pamparunakujtinqa manaña pipas munaqachu
Oscar Wilde
chaykunata yachanchis ruayta jaqaykunata ni jayq\'aspis ruasqanchasta
Luc de Clapiers Marquis de Vauvenargues
chejnisiriwam wawqenpiwan iskayninku kananku tian, ñaupaj runaqa qampaj rimarispa tumpasunampaj sunkuykita llakichispa, qepakajrunari qanman willasunampaj
Mark Twain
cristojj willkarpan pachamuyuta yupturaspa mana walejj jinata millaytapiwan, ñuqanchista apawanchis jinallatatajj mana walejjta millaytapiwan kunan jina kawanapajj
Friedrich Wilhelm Nietzsche
futbolqa llojjsipunan tian jampi wasimanta qolqemanuj wasimantapiwan
Zdenek Zeman
ichaqe ñawpiqa allinyachachiy runasta paikunalla imatapis yachakunankupaj
Daniel De Montmollin
imacha allin jalch\'asqa tukuy llajtaspata tiyan, ñaupaspata rimariynin
Johann Gottfried von Herder
imapajtaj causasuman,manachus chairi kallpayuj kasunman tinkunakunapajj
Giuseppe Fava
imapis astawan mana imayujta saqewanchis, chay imatacha astawuan munanqachista
Anónimo
imaraykutaj wañuchichis pikunacha jujkunata wañuchirqanku, mana wañuchinachu ñiyta munaspa?
Norman Mailer
imatacha munanki, imaynamantapis taripanki, sichus chayta taripayta munanqui
Leon Trotsky
imatacha tukuy ñuqanchijpaj kikillantaj chairi mana ñuqanchijqa kikinchu kanchis
Anónimo
imatajri k\'achaqa Wajjllichakuchu
Charles Baudelaire
imaykunataqa mana qawanchischu kasqankumanta, chairi ñuqanchis kasqanchismanta
Anaïs Nin
imiqa runataqa qhespichin, pichus mana mana imata rimariyta atimanchu chayqa juj mit\'ayu
Ludwig Feuerbach
incasmanta pacha, kay kunan runan p\'uchayca tukuy jatunpachamanta jalch\'aynin kanku
Evo Morales
Inglaterrapacha Estados Unidospachapiwan pajkunajj qallunku ñinrayku t\'akasqa qanku
George Bernard Shaw
internetqa tukuy rimay qalluta wañuchishian
Dieter Wunderlich
iskaykuna runasqa tianku, p\'ajtachakuna, atimillp\'kunampi; rak\'ituqataqa pajtachajuna ruanku
Oscar Wilde
isqonchunca chhikawa qhapchiqajqa chirmanku, loq\'oyakunkuta
Henry Alfred Kissinger
Italia pachapiqa chay aswanka kamaypawa runaqa mana ch\'ajjllitachu mask\'anku, mana chairi paykunajpa ch\'ajjllinkullata mask\'anku
Indro Montanelli
Ivan maymam rishianky. Minksman rishiani niwuanky. Llullakunky, Minksman rishiani niwuanky chairy ñuqaqa Moscuman risqayqkita yuyanaypaj sut\'inpiqa Minksman rishianky, llullakunky Ivan
Jorge Luis Borges
jallpaqa chayniyujpata, chairi intuyninpachawaqa pikunachus khawaspa sumajta munariyta yachanku.
Upton Sinclair
jampirikunaj panka kaychaynikuqa jatun khamakupi kutipunku qhaliyninchejpajj
Ivan Illich
jamut\'awaj kayqa juj jamut\'allataj mana chaykunapaj
Nicolás Gómez Dávila
jap\'akuqa jatun yachachiri rimarinchijniymanta
Quintilianus
jatuchaj manaqa tiyaspaqa runakunaqa imallatapis iñiyta munanku
Arnold Lobel
jatuchaj yurijakunaqa pumaranray jinapuni karqanku juch’uy yurikakunari arichas jina
Stanley Kubrick
jatun jallp\'achajpata tukuy sumajj atiynun juj sara granupi kakunman
José Martí
jawajpacha runaqa ñuqanchispi kashian, jawaman aiqespaqa chay runawan fiñakunchis, ñuqanchispa yuyayninchijwan maqanakunchis
Julia Kristeva
jawkaypuriyta ruwayqa karuman rispaqa mask\'anchij wasiman ushqayllata kutimuyta munaspa
George Elgozy
jillukunaqa allanku quirusninkuwan ayawak\'ayninkuta
Henri Estienne
jinallata causakusunanchis tian wajkuna jinallata causakunankupaj
Mohandas Karamchad Gandhi
juj k\'uchilliy qolqellata puquchijtinqa mana chayqa k\'uchiyllichu
Henry Ford
juj massiynijuy kayqa mana mayqenllapis k\'askikunmachu
Antoine de Saint-Exupéry
juj qillqaraqa sanayqa ninkun sumaj qillqarimajmanta
Emilio Praga
juj runaqa mana payllamantaj llullakuyta atinmanchu
Ralph Waldo Emerson
juj runaqa, khapaj kanman sichus pisillata jach\'akuyta atinman
Henry David Thoreau
juj wawqemasy tarinapajqa juj ñawiykita wysk\'anayky tiyan paywan kanaykypajri iskayninta wysk\'anayky tyan
Norman Douglas
jujj cheqan much\'akuyqa mana quikin sumajj misk\'ichu jujj suasqa much\'aykuy jina
Guy de Maupassant
jujj qillqaramantaqa ni jayk\'aj imatapis niychu, winchanta qawaspalla
J.W. Eagan
jujj sumaj rimayqillqaka juj rirpu maypichus taripanchij imatachus mashqasarqanchis sichus mashq\'ayta yachanchis jamurpayninchejta
Anónimo
jujj yalliqa mana samiyujj kayqa, atinchis samiyuta munayta (Miguel de Unamuno)
Miguel de Unamuno
jujjlla imallapis uywakunataqa khullichin astawan quillpuchiykunamanta, chayqa nanaylla
Umberto Eco
jujkunaj ñanqhayninkuqa mana muchuyta atinchijchu imaraikuchus ñuqanchista qesachaywanchij
François de La Rochefoucauld
jujllapi atipayta atinki causañiyquipi imaynatacha causakuyta munanki
Christopher Morley
kaanchaqa chay runacunaj llullkuyñinkuta churanankupaj
Anacharsis
kamachijj runamantaqa sumajjpunicha kanqa picha uyariyspapuni kan
Ernest Renan
kamachinajj chinpampiqa tukuy ñuqanchisqa kikillantajj kanchis, ichaqa mana kikinchu pikuna kamachaykunajjpa ñawisñinraykupi
Stanislaw Jerzy Lec
kamaypawa runaqa ñaupajman qawayta atinman imachus rikhurimunqa k\'aya p\'unchaychu, jawan atichawpichu, jawankillapiwanchu, chantari ñiyta atinan tiyan imaraykuchus mana ruwakurqachu
Winston Churchill
kamaypawaga k\'acha ruway runakunata jark\'anapajj mana paikuna munanankupajj imallapis paykunapajj allin kasqanta
Paul Valéry
karuman rikuykamaqa jujjkayqe yapullikujj cheqallni tukuyrunakunapajj. Manallari sasawaqa imallatachus runakunaqa munanku
Clive Barnes
karuman rikuykamaqachayqa kay jujjlla ima jampitajina ujyanchijj ñawinchisninnijta
Vittorio De Sica
kausakuyqa juj unquy wiñaychaypata
Anónimo
kausayninchis tukukun sichus ch\'inyakunchis sumaj jatun kaykunajpa ñawpayninpi
Martin Luther King
kausaypa sumajj kusikuyqa wawqe masykay, kaypata kusikuyninri ch\'inllapi wawqemasyuj kay
Alessandro Manzoni
kausaypata sumagnintaqa, mana mask\'anchajchu, taripanchis
Anonymous
kay juj chhiqa yachasqaytaqa mana q\'omarkaininmanchu manukakanichu
Sacha Guitry
kay kunan mit\'apiqa winchawanqa, ashqa qollquellata tantay munanku.
Roman Polanski
kay qillqaskaytaqa chejniykuman waqanchani imarakuchus payqunaqa yanapawarqanku kay thakiyniypi (Camilo José Cela)
Camilo José Cela
kay watukuyqa sumaj sinch\'i, unayta kanampajj suyakuni
Oscar Wilde
kayrayku imaraykuchus runa masi kunaqa mana yacharqankuchu mainejpichus purisarqanku, kairayku ñanninkuta tariparqanku
Oscar Wilde
khapaj kajtinchijjca tukuy wauqesqa rejsiwanchis, mana imayuj kasoari ñuqanchis rejsinchis paykunata
John Churton Collins
khapajchakuyta munaspa astawan mana imayujman kutipurin
Tacitus
kikin siminyata rimarinki mana ñaupaj siminyata rimariy atispa
Burt Bacharach
kitinqa kayqa pachaykipi yuyakuy, imaraykuchus chay jallp\'a pachapi paqarimurqanky
George Bernard Shaw
kjanka mana astawan wakinkunamanta kaychu, kjanwan kuskachakuy
Quentin Crisp
kuntinijj yachaymayninqa chhikallata ñawpakun chawimanta sarkhuman yanqakunaj ñanninta
Marco Crivellaro
kusiymanta phinquispaqa allinta qaway chay chakisniykij uranpi jallpata mana pipis qechusunankupaj
Stanislaw Jerzy Lec
kuskan simikuqa pipajjpacha rimarin jujj kuspanpitajjqa pipajjcha uyarin
Michel de Montaigne
k\'achita ñawisqa, mayqekunacha k\'achituta qawasunku
Coco Chanel
k\'allukuqa jujj juñu sapa runaj rimarisqanpa, imaraykuchus juj chhiqata paikunamanta jap\'in
Bernard Dupriez
k\'intu kurajjqa jujjkayqe Pachamanta
Friedrich der Große
llajjtajj kamaynin: sichus mana pajjtata sinch\'i kayata atikunchu, sinch\'i kayta pajjtata taripanchis
Blaise Pascal
llajta qalluqa tukuy runaspa rimariyninkuta p\'unchayachirqanku wuñaipaj
Edward Sapir
llajta runakunaqa tukuy imaymana tapunaman yankunku, cunanri, paykunqa mana imatapas tapukuyta atinkuchu
Jean Baudrillard
llanchhiqa jujj sumaj ima yanapasunanpaj pantasqaykita cheqanchanaiquipaj sichus watejmanta pantaykusanqui
Franklin P. Jones
llank\'ayqa ñuqanchismanta ayqechin quinsa mana walijkunta chijniyta, musphaita masqaytawan
Voltaire
llullanayky tian allinta kausayta munaspaqa
Bergen Evans
llunk\'u runakunaqa richakunku wawqe masiwan imaynatachus misti atojj rich\'akun alquwan
George Chapman
machairi chantaqa ñeqakupis sut\'illantajllapuni
Leo Longanesi
maipicha ashqha p\'unchay tian chaypiqa astawan t\'iñi ch\'issi tian
Johann Wolfgang von Goethe
makhanas rimarijtinkuqa, kamachinaqa ch\'inyarinku
Marcus Tullius Cicero
mamanchijpa wisampi Jayk\'ajjchus umanchis paqarimun , mana ni juj ima yuyakuypis kanchu
Maurice Blanchot
mana allintachu yachakusanchis imatacha mana allintachu ruanchis chaipis mana allinchu ñuqanchispas
Gregory Bateson
mana atawsami kanmanchu sichus mana qhespinka kamanchu, khespintajj ma tiayanmanchu sichus mana wapuska kasunman
Pericles
mana cheqan purinaqa kanchu, tukuy runasqa juj cheqan purinallata rejsinku, mana chaypi purinata
Fernando Pessoa
mana cheqan yapullikuytakuna yachakuy pisi runakunajpata ayllupiqa llipiykusankuman jina, kikillantantaj chay cheqan llajjtaqikunata llipiykunkuman jina
Joshua A. Fishman
mana chikan maldisiun jina kanchu, iminya ch\'ajjchuy sajjra kayninywan
Ezra Pound
mana ima kamarikuy chejnisqa canchu, kamarikuyjina sumaj qelpuyachijninchijta
Robert Louis Stevenson
mana ima yachayqa juj sumajj jatun pujyu atawamijpata
Giacomo Leopardi
mana imamantapis manchachikusunmanchu, mana chairi ñuqanchis manchayniykumanta
Franklin Delano Roosevelt
mana imapachayllapipas unanchakunkuchu simiwan sunqupiwan
Pietro Metastasio
mana imapis kanchu allin qawasqa jujj k\'ana runata mujmillu rikuyta
Alonso de Ercilla y Zuñiga
mana imapis sumajj ch\'illupuni kanchu juj awqay paqasqajina
Susan Sontag
mana imatapas munayqa quillantaj mana jap\'ikuajchu
Lucius Annaeus Seneca
mana imatapas yachaspa atawsamiqa maman ñawkajj k\'apllumanta
Giordano Bruno
mana imatapis ñikunchu, chairi ñawpajpi ñisqa karqa
Terentius
mana juj llajtatqa mukunchis imaraykuchus chay llajtaqa qanchischu qanchischunka sumaj imaynichu, chayri imatachus munanchis ñuqanchis munashianchis chayta qowasuman
Italo Calvino
mana kausaytachu unaychachinchas, machukayllata unaychachinchas
Anónimo
mana kullawta kusikuyman atijsumanchu, sichus mana futiykunamanpis jinallatatajj kasunmanchu
Alan Watts
mana ñan kanchu sunqu thajjñipaj kanchu. Chairi ñanqa sunqu thajjñipuni
Mohandas Karamchad Gandhi
mana ñañaiyujkaspaqa,musfanchis, ñañasñiuj kanapaj
Charles Chincholles
mana ni jayk\'ajpis rikukurkachu chhika jatun phutunku chay mayqenchus llak\'aspa causakun chay juj runakunampi mana llank\'aspataj qolqeta jap\'ikapun
Vandana Shiva
mana ni pipis caruman chayaita atinchu, sichus mana yachanchu maymanchus puririyta muna
Johann Wolfgang von Goethe
mana ni pipis chayaqeta sapitallan samuyuj japikuyta atimanchu
Raoul Follereau
mana ñoqachu ñaw jat\'allirqani yurinaypaj, jinallatataj mana ñaw jat\'allirqasajchu wañunaypaj
Federico García Lorca
mana phuswachu suasruna tariyta atinchajj, paykunaqa mana suananchijpajj rimarinku - Miguel de Unamuno
Miguel de Unamuno
mana tijjrakunchu imachus qillqiskaña tian, tijjarakun imatacha qillqaruna niyta munarqa, chayrayku juchhachanaqa mana qallunchista tijjrayta atinchu.
Anónimo
mana tukiyujj kayka mana imatapis yapakunchu alli kallpuyuman
Antonio Machado
mana yachanchischu imachus rajjriwanchis, chayri yachanchis chay rajjriyninchijta
José Ortega y Gasset
mana yachayqa hastawan sispa kashan sut\'ijjpata ñawyuqaymanta
Denis Diderot
Manachu q\'ami kashan chay Wak\'a Pacha sutichasqapi, tantantasqachu kankuman tukuy sinch\'i chejjnikuna Pachamuyujjpata
Daniele Luttazzi
manachus waj jawan pachamanta rimariyta khallunta yachanchijchu, jinallatapis mana ñuqanchis khallunchijta mana yachanchischu
Johann Wolfgang von Goethe
manaraj kuskakachakupaqa allinta ñawisñiykita quichariy, casaraspaqa wisq\'ay
Benjamin Franklin
manaraj t\'ukuspaqa ñaupajtaqa jamut\'ay
Stanislaw Jerzy Lec
manarajj yachachiyta muinaspaqa, ima tacha munanki chayta yachanaiki tian
Bertrand Russell
manarajj yachakunchijchu, asispalla, kusiskuspalla sumajj runa custisunchijj
Dario Fo
mayamampis chayayta munanky puririy
Giuseppe Ungaretti
maykamacha llajtaruna wiñayta atinman carcelesnincupi khawacuyta atinky
Fedor Michailovich Dostoevski
maykamacha rimarisqay chayan, chaykama jatunpachaypis charillantaj
Ludwig Wittgenstein
midia ñisqa Willachikunaqa juj phujjllayji qaparunas maquisnunkupiqa astawan qapajjman kutinankupajj
Ryszard Kapuściński
mit\'awa qillqalliykamaqa ch\'usaj k\'iti junt\'achinallapajj
Rebecca West
mit\'awaqillqaqa mana munanchu ñawillijman willayta chari mach\'itmayta mit\'awaqillqaj willasqanmanta.
Nicolás Gómez Dávila
munakuy yantaqa jap\'iyta atisunman sichus mana munasinchismanchu
Cesare Pavese
munakuypata atiyninqa maykama cha warmi muchuyta qarita atinman
Honoré de Balzac
munakuyqa chhika pisi, qonqairi sumajj jatun (Pablo Neruda)
Pablo Neruda
munakuyqa warmitawan qharitawan tantachin
William Somerset Maugham
munanakunaj runakhipunqa unanchaypakun qillqapayanakullapi
George Bernard Shaw
munasqa llajtakamay wsimam kutimuy manarajj qhepapachachu
Ivano Fossati
musuj willayqa wiñay mauk\'a kay jallp\'a pachanchis jina
Jacques Prévert
muyupachaqa mana sut\'inchu, chayri khwanchis sut\'in kaman jina
Fernando Pessoa
nama walij ruasqanchijqa mana chhika chejniyta kurkakuytawanchu apamunku, imaynatachus sumaj ruarqanninchisrayku
François de La Rochefoucauld
ñankay mana apuykachay niyta munanchu, chairi junt\'ay rinayky tian jujj kamarikuyta
Lucius Annaeus Seneca
ñanqata ninku, qolqewanqa imallatapis rantiyta atinki, mana jinachu, imaraykuchus, mikhunata rantiyta atinki, yarkhaytaqa mana rantiy atinquichu, jampita rantiwa, mana onqoytaqa, phulluta puñunaiquipaj, mana musphayniykitaqa, colquewanqa, imajpa kharanta, rantiyta atinky, mana ni jayk\'ajpis lurunta
Arne Garborg
ñatajmanta p\'enqakusunman ñuqanchispa sumaj ruannijchispata sichus wakinkuna yachankuman imaraycuchus chayta ruarqanchis
François de La Rochefoucauld
ñaupajjpa munakuymanta, qolqemanta, chairi allin rejjsiqa kaitaqa sut\'inta qoway
Henry David Thoreau
ñaupajjtaqa qhespi kanayki tiayan, chaumantaqa, qespiyayta mak\'ayta atinky
Fernando Pessoa
ñawilliqa umapajjqa imaynatachus tuprakakuqa pachankapajj
Joseph Addison
ñawipis ñawinrayku rispaqa pachamuyunchijja ñawsaykunkacha.
Mohandas Karamchad Gandhi
ni imatapis allintachu qawanchis sichus kayqa mana ñuqanchispajj walejjchu kanman
George Savile
ni pipas chay diccionario ñiskata tapunkucho manraj parlayta munaspa
Anónimo
niyta atinchaj qhastikayqa k\'acharuay jujj runajpa yuyayninta thajsunampaj juj chikha mit\'ata qolqenta qechunapaj
Stephen Leacock
ñuqaiqa sumaj imaikuna chaupikunapi jalch\'akuni, manaraj siminyakunata ni jayk\'aj rimarikunichu
Orson Rega Card
ñuqanchis umanchisninchijpa ruakun pachamuyuypata jatun ruwaykuna
Oscar Wilde
ñuqanchis wawaninchijpara ñaupajman qhawqa,kunan p\'unchay, k\'ayaqa mañana walijchu kanqa
Gabriela Mistral
ñuqanchiska q\'olliysujman mayqen chaykanamanta llapis musuj p\'achata mañakuyta munajtinku
Henry David Thoreau
ñuqanchismanta t\'uquikuyqa kay ñawañeqe tuyruy yuyaynichijmanta
Ugo Ojetti
ñuqanchispa t\'ijjsuchiyta sumajjpuni purinapajj, sichus kay t\'ijjsuyka wicharinapajj kanman
André Gide
ñuqanchispa uqhuchisqa juj alqojina mana saqhiwanchischu rimariyta ñuqanchisri mana atintischu jark´aita
Nicolas de Chamfort
ñuqanchisqa iñinchij qawasqanchista, televisionwanqa tukuy imata iñinchis
Dieter Hildebrandt
ñuqanchisqa kanchis imaina imatachus mikhunchis
Ludwig Feuerbach
ñuqanchisqa yuyanchis pacha kasqachista, chayri juj khawanalla kanchis
Nicanor Parra
ñuqaqa aswanta qhonani sut\'iwan manarajj kusichiyta llunk\'unaswan (Séneca)
Lucius Annaeus Seneca
ñuqaqa jujj chhiqa kani jaqay tukuykuna taripasqaniymanta ñanñiypi
Alfred Tennyson
ñuqaqa ñuqalla kani ñuqaypa imasñiypiwan
José Ortega y Gasset
ñuqaqa ñuqaypa ranuykamas nillaymanta chuymikuni
Winston Churchill
ñuqaqa sumajta puni iñini tijraqa chayaqejpata saphin (Fidel Castro)
Fidel Castro
ñuqaqa sumajta qawani sumaj qharita jina, pichus qallunta jap\'iyta yachan
Don Lorenzo Milani
ñuqaqa yupaychayta munani runakunajj kamachiyninta mana qonqaspa kay kamachina kasqanta arphanchaynapajj chay ullpu runasta
Romano Prodi
ñuqaqa yuyani wajjkuna khaluta cheqanta riamriyqa allinta yachaspa, chay allin yachayqa, ñiyta munan kausasaqakita chay khallupa pachampi, mana chairi siminyakutacha t\'ujpisawajj
Douglas Hofstadter
ñuqaqa yuyaynñiypi kani chantaqa causasqa kashani
René Descartes
ñuqaypa susk\'iy chayri sayaqi masini
Henri-Bonaventure Monnier
ñuqaypaqa karuman puriyniyqa astawan isay munarikunaypajj maypicha paqarikurqanchis jallpanchijpi
Noel Clarasó Serrat
onqoykunaj qawmiyqa allintapuni thaskin sapakuti aswan t\'itu pitapis taripayta allin qhalipacha kayta
Aldous Huxley
pacha kamachikunaqa, ñi jaik\'ajpis yachayta munankuchu,ñuqachislla, yakunchis
Milton Friedman
pachakunaj wiñayninkuqa yulliynankuqa awqaykamaypa llojsiynankumanta
Oscar Arias
pachamuyuqa ninapachaman kutirqa imaraykuchus kay jallp’arunaqa pachamuyuytaqa kusiypachaman tijray munarqa
Friedrich Hölderlin
pachanchijman munakuyqa astawan jjatun tukuy munakuykunamanta
Stanislaw Jerzy Lec
papas kanqaskaqa Paris pacha runajpata sumaj imiynin
Maurice Edmond Sailland dit Curnonsky
pataman puripspaqa allin runa kay chay jujkunawan imaracuchus paykunallawantaj tinkukunki uraiqamusajtiyky
Wilson Mizner
pataqaranchisqa aswan sumaj llimpi kajtin ñawisninchijpata tinkunaku maqanakutaj kallaqapuni
Bob Marley
paykunallata llullakushanku pikunachus munanku qechuyta ruasqanchijta rimaysijjwiyta churaspa
Michel de Montaigne
paykunaqamaqanakuyta munanku, chayri ñuqanchisqa mana allin kakuyta saqesunchu paykunata
José Saramago
picha mana munanmanchu imatachus munan, munachun imatacha atinman
José Ortega y Gasset
picha mana sajrakuta wesq\'onchu, camchishian ruakunampaj
Leonardo da Vinci
pijpapas sumaychayninta ch\'ampiyta munankichu, allintapuni rimariy paymanta
André Siegfried
pikunacha chay runakuna allin ruwaitamunaspa, astawan mana allinta jina ruwawanchij
Mandell Creighton
pillapis tukuy imata allinta qawanqa, ni jayk\'akpis machu runaman chayanqa
Franz Kafka
pitajj astawan juchayujj kanman, maiqenllapis mana walijjtachu ruwanman, pichus juchallikunampajj paillayman, chairi, pichus payllaykurayku juchallikunman (Sor Juana Inés de la Cruz)
Juana Inés de la Cruz
pitajj manachay niyta atinman kay pachanchaj tukuchisqa kashqanta
Günter Grass
punkus tiyan jatun qochaman quichakujkuna rimariyllawan
Rafael Alberti
puñuspaqa ñuqanchismanta qoqapunchis, risch\'aspari yuyarikunchis
Jorge Luis Borges
pusaj chunka watayujpi munanakuyta atinchij, chayrayku munanakunapaj qillqani
Jorge Luis Borges
p\'achakunaqa llulla unquy unancha yachaqa; qallwa willnapajjkuna,
Umberto Eco
p\'ajjmay, tapkay, t\'aphkay
José Ortega y Gasset
p\'enqakuy chantaqa watijmanta khallariy chayqa kausakuy
Victor Cherbuliez
qallarisqakumata pacha, chay qolqe wajch\'ana wasisqa, jatun pachajpa sutuwiwan, t\'ojpa runaslla tantakuspa colqeta suarqanku kamachikunawan tantakuspa
Karl Marx
qanpata allinchay quirayku nispa khanta wañiyñiykyman apasuyta aticuman
Janet Frame
qanwan ruayta munani Imatacha chirawmit\'a ruan sirisaswan (Pablo Neruda)
Pablo Neruda
qasi kay jinaqa jatunjina rikuchiwanchis
Francesco De Sanctis
qespinkanchijta sumaj llallikapuni, chayrayku pisi pisimanta qonanchis tian.
Wladimir Iljitsch Lenin
qhallunchijjqa jujjatun tuyru kay ñuqanchis runakunamanta
Octavio Paz
qhalluqa llakhajpa qharan
Fernando Lázaro Carreter
qhapaichakunachijj purajj ñuqanchispa wajjina kunanchiswan
Paul Valéry
qhatikunaqa mana imatapis yanapankuchu chairi astawan jatunyachinku pajjtannakunata kay kinsaqe pachamuyu sutichasqapi
Ryszard Kapuściński
qhespi kaypi munakuyqa mana pisi sumajjchu yuyakuyta qhespi kayta. Imacha kunanqa wach\'uku ninku unaypiqa iñinni nirqanku
Victor Hugo
qhespisimiqa yachachiwanchis chejjnisirinchijta munakunanchis tian imaynatachus ñuqanchispa wawqenchis jina kankuman ichapischa chaykunallatajj kanku
Vittorio De Sica
qillkayqa juj yan rimarinapaj, mana piwampis jark\'achikuspa
Jules Renard
qillqa khauqa imacha runapi muchukun qonqapusqanraiku
Edouard Herriot
qillqarimarijjkunaqa ñuqanchis qillqarunakunarayku llachisninchispata runajina kamaychaska
Achille Campanile
qillqarimayqa juj qawayman rich\'akun imarakuchus iskay runajjpata yachaynin mana ni jayk\'ajjpis kikillanchu kanqa. qillqarimayta yachakunapajqa sumajj yuyayta churananchis tiyan
Wystan Hugh Auden
qillqaspaqa imallatapis pakaykusanchis
Italo Calvino
qillqayata tumpanchij katumaskata ayqechin cheqa kajjmanta nispa
Stanislaw Jerzy Lec
qolqerayku k\'allkupi qasi k\'allkupiwan jatun wajjinaqa kay qasi k\'allkuqa hastawan pisi qolqe k\'allkumanta
Brendan Francis
qolqewanqa qallurimariytapis, wassistapis, pachatapis, warmillikuytapis kapuyta atisunman, chayri mana rimariyqhalluyuj kaspaqa mana chaykunata japikuyta atisum manchu
John Searle
quinsa kutita astawan qhapaj kanchis jatun tatan ninchismanta, chayri quinsa kutitachu astawan kusikuyuj kanchis
Tony Blair
quinsakunalla tian, mayk\'ajjllapispuni qonqani, sutikunata, uyakunata quinsaqe-kaytari manaña yuyakunichu
Italo Svevo
q\'anka wallpaqa taquikun chay p\'unchay wanuynimpi
Stanislaw Jerzy Lec
rikuchiy ñoqajj cheqan kasqaytaqa pantasqa kani niytacha munayman
Pierre Caron de Beaumarchais
rimakunaqa sumaj kanku, sichus pisilla kankuman
Lalla Romano
rimariyqa astawan kuyukun kausayninchijmantaqa
Manuel Seco
rimariyqa ñuqanchispa puywakaninchismantaqa jujj pisi sajru paypata
Ludwig Wittgenstein
rimayqillqaka chayllata kapuanchij tukuypaj kuskachasqa kay pachamuyuypi tukuyninchijpajj
Bernard Pivot
rimayqillqakunaqa allinchakunanku tian imaynatacha , rast\'akuna allinchakunku
Carlo Dossi
runa kanankumaqa sajjrakuna kanqanpuni
Tacitus
runa kayqa imaynacha kankun, mana t\'ijjarayta munachijjchu, chairi rejsinanchis tian
Gustave Flaubert
runa kunaqa mana p\'enqakunkuchu khuchi yuyaykunapi yuyayta, chayri p\'enqakunku allin yuyaykunapi allinta ruanankupaj
Friedrich Wilhelm Nietzsche
runajpa siminya qhespichijpi chinkachijpiwan mana sut\'inchu. Mana yachanchijchu maymanchuj purisianchij
Norberto Bobbio
runajparimayqa, qharajina, chairayku rimayniywan qhitukuni jujkunaj qharankuyninkuwan
Roland Barthes
runajpata astawan ukhuyninqa pataqaran
Paul Valéry
runakuna pisillata rimarijkunaqa, chaykunaqa sumaj runa kanku
William Shakespeare
runakunajpataqa juj sumaj maqana kapun asichispalla wañuchinkuman
Mark Twain
runakunaqa mana allintachu munankunku jujkuna runata, chairi paikunatapis jinallankutajj
Leon Trotsky
runakunaqa mana imatapis yachaspa paqarimunku, yachaywasipi wampu runaman kutipunku
Bertrand Russell
runakunaqa mana wañunkuchi mana qolqeyj caspa, wañunku mana chay qolqeman taripay atispa
Vandana Shiva
runakunaqa siminya japq\'akunku yuyayninkuta chinkachiy munaspa
Voltaire
runakunaqa yuyanku imatachus paikuna yuyayta munanku jinallamanta
Caius Iulius Caesar
runasimikunaqa kikin willkarpajina kausakunku iñinnikayninkumanta
Miguel de Unamuno
ruraynilla ruanku siminyakunata sumaj kanankupaj, allin sut\'in kanankupaj juj khallu rimariypi
Alessandro Manzoni
sallajj waynaqa jujj atawsani runa, sispallana atawsanimpa saqenanpajj
Enrique Jardiel Poncela
sanawinqa puñuykuspaqa, astawan kallpayujj oqarikun
Friedrich Wilhelm Nietzsche
sapa yuyayqa t\'akasqa juj jatun yuyamanta mana imataapis yuyanapaj
Paul Valéry
sapitalla kakuyqa astawan manchachiwanchis chay watasqaman tukuspa casarajtinchaj
Cyril Connolly
sasikuytaqa jap\'inchaj mana sasikuspalla. Arichaywasitaqa paykunalla waqaychakunku
Carlo Dossi
sichus allin yuyay chayamuwaman qillqaspacha taripawanqa
Pablo Picasso
sichus jatun pacha jallp\'anta tukuchinman, chay pachaqa wañuchikushian
Franklin Delano Roosevelt
sichus jujllamam tantakusunman tukuy imapis sumajpunicha canman
Ernesto Che Guevara
sichus llajtarunakuna allintapuni rejjsikunankuman chejjnikuyta paykunapuripi yachakunkuman
Ennio Flaiano
sichus mana imatapis payllananchis tian, jinallatatajj mana ima chayaqayujjchu
Albert Einstein
sichus mañaku runa jina qawachikunkiman mana jayqenrunapis ni imatapis jaiwasunqankuchu. Ashqa colqueta tantay munaspaqa chayqa khapajj runajina ricurichikunayki tian
Alexander Dumas
sichus ñuqanchijpaj chuymikunchij, jujkuna runapis, ñuqanchispi chuymikunku
Johann Wolfgang von Goethe
sichus qolqe jach\'ajj runa ventananijta finkinman, khepanta finkiy, imarakuchus chaipi qolqe kashian
Robespierre
sichus runakunaman sut\'int\'a ñiyta munanky, asikuspalla ñiñayky tian, manachayri ñat\'uykusunqanku
Billy Wilder
sichus tataius mana warmita ruanmanachu karqa, mana t\'ikatapas ruanmanchukarqa
Victor Hugo
sichus tukuchiyat mananchis cha runaj aylluswan mana makhanakuspachu kananchis tian, mana chairi yachaypi yuyarinachis tiyan
Federico Mayor Zaragoza
sichus ujj runa mana yuyayninirayku tinkunakuman, mana chay yuyaynin walejchu, manachayri paycha mana walejchu
Ezra Pound
sichus yachayta munanki, yachachiy
Marcus Tullius Cicero
simikunaqa tian jujj kutillata rimarinapaj
François-René de Chateaubriand
sulluy kaypiqa juj chhiqallata yachanchis, yachaywan assqa thukista yapakunchis
Johann Wolfgang von Goethe
sumaj allin runapuni cananchij tian
Gabriel García Márquez
sumaj jesuspa khaparin kachu, juj musuj watapiwan
Anonymous
sumaj quillqarimayqa juj jatun quillqarimaku, picha quillqa rimayllapipuni cashian watijmanta quillqarimaku
Vladimir Nabokov
sumaj yuyaniyuj kani qonqanaypajj
Robert Louis Stevenson
sumajj wallpamata qatinanchis tian, chay chaukunata ñaupajjta sumajjta rikuchiwasunchis
Salvador Allende
sumajtapuni munayman sut\'inta khawayta imaynatajina llulla rimayta khawayta
Marcus Tullius Cicero
supaywasi kusiypachapiwanqa mana kuskanchasqachu kanku. Runakunaj ruasqankuqa, mana chay jina pajchu
Jorge Luis Borges
sut\'in kasqantaqa mana pakaytachus, chincachiytachus atikunchu
Ernesto Che Guevara
sut\'inta rimarispaqa jayq\'allapis fiñakunanchis tiyan imallapis allin purinanpaj
Friedrich Wilhelm Nietzsche
sut\'inta rimayqa mana ni pipitapas chirmanchu
Mohandas Karamchad Gandhi
sut\'intqa ñiyta atin picha mana manchachikunchu chay sut\'inrayku wañuyta
José María Vargas Vila
tapujuy sichus sumaj kusisqa runachu kanky, qonqaykunky
John Stuart Mill
tariykunicha chay t\'inky chincasqa \"homosapiens\" nishqajpata. Ñuqanchis
Konrad Lorenz
tata Diusta asichiytachu munanky, willay payman imatacha qan ruayta munanky
Blaise Pascal
tatacurasta sawasqata rikuyta munayman chayqa mana q\'ewakunallatachu
Anónimo
televisionqa sumaj sinch\'i, puñuchiwanchis wampuranata jina
Enzo Jannacci
thukiqa juj ch\'aska t\'ika jina mana ni jayk’ajpis laphisninta p’itiyta tukusunmanchu
Mario Vargas Llosa
thukiqa ujjsutin chay yuyayninchismanta
Jorge Luis Borges
tinkupakunaqa runata ruanku chairi runakunaqa tinkupakunata jinallatapis ruankuman
Karl Marx
tukuy imacha ayñinakuyuj chayqa yachama sutikun
José Ortega y Gasset
tukuy imatacha mana yachakunichu yachaywasipi yacharkani
Ennio Flaiano
tukuy imaykuna tukuy imachapiwan ñuqanchis kasqanchisqa, sut’inpiqa siminya kanchis
Víctor García de la Concha
tukuy japirikunaqa paykunaj munasqa oqoiniyuj kapunku
Henry Fielding
tukuy kunaman tukuy runata piwan ari ñiyqa mana causayman jina
Tahar Ben Jelloun
tukuy ñuqanchis imanakuta mana yachakunchischu chari mana tukuytachu mana yachanchischu
Albert Einstein
tukuy qarirunasqa juj warmiyujj kanku yuyaninkupi, sawasqakunaqa jujj warmipiwan kapunku wasinkupi (Noel Clarasó Serrat)
Noel Clarasó Serrat
tukuy qhepampijtaqa yuyayninchijllawan wamarinchij
Alphonse Karr
tukuy runachu munawajj yanapasunakupajj rikuchikuy mana munawajj jinata
Alessandro Manzoni
tukuy sumaj kallpata kapuwanchij juj runakunaj sajrakunankuta much\'ukuninchijpajj
François de La Rochefoucauld
tukuy watkukuna llakhayuj kanku runasri chayjinaqa pisilla kannku
Anónimo
tukuy yuyaychakunaqa chimpaykurayku ñanchasqa kanku
Bertrand Russell
tukuy, kay jatunpacha mundupi chay phisqa pachajj hunu yarkhasqa wawasman mikhunata qoyta atikunman, sichus jujj p\'unchay qolqeta qolqeta churakunman chay guerra nisqamanta
Peter Ustinov
tukuyimata yachanaypajjqa mana ancha waynachu kani
Oscar Wilde
tukuyrumaqa wiñaypajj causaita munanku, chairi mana k\'ankarunaman chayaita munankuchu
Benjamin Franklin
t\'eq\'eta jat\'anaqa khallarikun, juj allin llullaj rimayninpi
Jorge Valdano
t\'inkikuspa chay warmi munasqakiwan chari paipis khanta munakususpa yachayta munanky pichus ñaupacta ayqenqa
Alfred Capus
umachakuqa usachaylla yuyayninchismanta
Pierre Bonnard
umanchisllamanta, ari, umanchisllamanta llojjsimunku, quillpuchiykuna, kusikuykun, asikuynichiskuna ñawch\'i kay kaykunampi, jinallatatajj jaya kaykunapis llojsimunkullatajj
Hippocrates
unanchaiqa astawan Jamut\'aypa ruwawanchis chairi mana allinchu imaraykuchus majjlluman kutisunman
Simon Wiesenthal
unanchakuna, jinataka ni pipas atipawasunchis
Simon Bolivar
unfuyaqa llaquiypata atawsamin
Victor Hugo
usaqekayqa pichus astawan yachan sapa kuti yachasqanmanta jujj pisillata, chantaqa ni imatapis yachanchu tukuy yachaykunamanta
Luciano Somma
usunajj mit\'aqa astawan usunajjta atin pichus mana qawanchu sispaqenta imatachus ruanchu, rimanchu, chairi sumajjta kusachan ima ruanasninta allin cheqantajj kusachaypiwan kanankupajj
Marcus Aurelius Antoninus
uywakunaj k\'aplla kanapajqa ñawpajataqa uywa kananchij tian
Albert Einstein
waina kaiqa, juj onqoy chairi tukuy ñuqanchis wajmanta alliman kutinchij
Dorothy Fuldheim
wakinkuna runataqa qawachini ñuqaypaj yuyayniyta aswan allinta qawachinaypajj
Michel de Montaigne
wankaru kayqa juj upayku atallpiqa q\'umukun sanawuintayman
François de La Rochefoucauld
wanllana nispa sutichinku chay runata wañuchisqankuta rampankuwan
Eduardo Galeano
wañuchikunapajjqa imaynallamantapis jujj jamut\'a kanqapuni
Cesare Pavese
wañusqa runaqa astawan askha kanku sua runasmantaqa, allin runas sapa p\'ucnhay pisiyasan
Eugène Ionesco
wañuypata sintur ñawñeqeqa yuriyninchijj
Stanislaw Jerzy Lec
wañuyqa mana imatapas willaypichu, mana chairi mana imapipas jamut\'ayta
Pier Paolo Pasolini
wañuytaqa kañikun wañuspalla
Giuseppe Ungaretti
warmi kayqa sumaj manchay sasapuni, imaraykuchus qari runawan willapanayky tiyan
Joseph Conrad
warmijpa q\'ellinakunqa, qosanwau allin q\'iski kay
Jacques-Bénigne Bossuet
wata puriywanqa mana kamachikuta munasunchu
Jorge Luis Borges
wawa kayniykymanta pusachikuy
José Saramago
wawakunaqa, mana jatun runakunaj nisqankuta uyarinkuchu, chairi qawasoar imatacha ruanku, jinallatataj ruanku
James Baldwin
wawqemassy ñiyqa sumaj rejsiymanta rimarikuj wiñaypaj yuyarikuy sumaj allinta munarikuj
Gabriela Mistral
wiñajtiyqa wawajinalla kayta munavi
Joseph Heller
wiphalanta allin pataman churaykusqa mana qawaita munaspa
Stanislaw Jerzy Lec
yachachiyqa chay qasi ñan maynejjnimpi tatakuna mamakuna piwan sajra yuyaykunata yachachinku wawasnincuman
Armand Carrel
yakuqa rimarinpuni mana sayrispa ni jayk\'ajj watejjmanta rimaspa (Octavio Paz)
Octavio Paz
yanqamantaqa sapa pacha kapun paypaj khallunta
Jorge Luis Borges
yapulliku astawan llallin tukuy qillqaraswan qolqe chinkachispa qañichirikuman
Thomas Fuller
yapulliku qoytaspaqa ch\'aqiyta qosanchij. Chantaqa imapis sapallan jamunka
Antoine de Saint-Exupéry
yatirkunaj chaupunpi kakushani, paykuna niwankupuni, qampa wasiykiqa mana ka pachamantachu, janaj pachamanta, chay mada taripay atinichu
Napoleon Bonaparte
yuyayninchijjqa siminchijjpi wañupun (Nicanor Parra)
Nicanor Parra
\"llasapaku yachaymanta\" rimariytachu atisuman
Anónimo