Logos Multilingual Portal

Select Language[ No Biography for this Author ]

a coc-col fasc buen a salut del\'economia amer\'can
a vit e na malatti\' ereditar
avvucat: nu combl\'c ca no corr mai nessun risch
biat a chidd ca no s\'aspitt grat\'tud\'n
c s sap ca l s\'garett fann mal, p\'ccè s\'anna venn\'r?
c sì accussì \'ndell\'gend p\'ccè è d\'vndat ricc?
cert ca è posibbl nu rapport platon\'c, ma sul fra marit e mugghier
cert vot\' è meggh stè citt p ess\'r ascultat
c\' a cultur ha divendat merc no t\'a meravigghià ca our l cr\'stian hann fatt a stessa fin
desider sultand no t\'né des\'der
Dio può cambià tutt, cum na virg\'l
è chù fasc\'l \'nsegnà na seconda lingua a tutt ca costruì na mag\'n ca sap tradurr
è prop quann n scurdam d nu stess ca fascim cos ca mer\'tn d\'esser r\'curdat
ess\'r d s\'nistr vo cù dì pajà l tass
in cert occasion l parol brutt so l megghj\'
ind all paradis f\'scal averann viv\'r soltand chidd ca voggh\'n cu pai\'n l tass: tutt so accussì p\'ccinn
l fabbr\'c d\'arm aiutan a cumbatt\'r a disoccupazion?
l giov\'n s\'illud\'n su u futur lor, l vicch\' su u passat lor
l parol ten\'n u valor ca dè c\' l\'ascolt
l \'nguentr d do\' carattr è com u cundatt tra do sostanz\' chimic\': c\' stè na reazion\' s\' trasformn tutt\' e do
legg d Meskimen: non g stè timb p fa ben nà traduzion, però stè semb timb p farl arret
na cambagn polit\'c cuest molt d chiù d quand po’ pajà n\'om onest
na trauzion fatt mal non gè na traduzion
nind è \'mbossibbl p ci no l\'adda fa
niscun ved sus a u vucabbular prim d\' parlà
no giud\'cà mai nu libbr p u film suu
no pozz cambià u passat però pozz cambià l r\'cuerd mii\'
nò s\'allung a vit, s\'allung a vecchiai\'
non n stonn figgh\' illeggittm ma sol gen\'tor illeggitm
nu vocabbular buen è nu specch addò un, c sap cercà, acch\' quidd ca già susp\'ttav
n\'amic nion g\'è quidd ca t\'asciug na lac\'m, ma quidd ca no te la fasc versà
p acchià a felicità non g\'ha cercà
p furtun stè Bush a d\'fenn\'r a democrazi\'
pellicc:na pell ca cang an\'mal
quidd ca tenim \'n gomun è ca sim tutt un d\'vers dall\'otr
sc l busci\' t donn fastid no fa dumann
so l uagnedd d\'a strad ca imitan quedd d\'a television o u cundrarj? Oppur s r\'volg\'n all cunsulend stiss?
sol l colt aman \'mbarà; l \'gnurand preferisc\'n \'nsegnà
speriam ca l\'atlet nurmal c\'hann vind l m\'daggh ind all\'olimbiad p hand\'cappat no s\'ann p\'gghiat drog
stonn cr\'stian accussì pov\'r ca ten\'n sol sold
tutt s\' preoccup\'n dell r\'nocerond ma pur l piattol so in via d\'estinzion
u meggh da vit no s cerc, s trov
u socuialism po’ arr\'và sul cu a biscc\'lett
u turism è viaggià tanda lundan p cercà u des\'der d turnà a cas
u vin fasc mal a salut (mend\'l) di ci è ca non g\'u bev
viaggià serv sultand p vulè chiù ben au post ado sim nat