Logos Multilingual Portal

Select LanguageWinston Churchill (1874 - 1965)

The Right Honourable Sir Winston Leonard Spencer Churchill, the son of Lord Randolph Churchill and an American mother, was educated at Harrow and Sandhurst. After a brief but eventful career in the army, he became a Conservative Member of Parliament in 1900. He held many high posts in Liberal and Conservative governments during the first three decades of the century. At the outbreak of the Second World War, he was appointed First Lord of the Admiralty - a post which he had earlier held from 1911 to 1915. In May, 1940, he became Prime Minister and Minister of Defence and remained in office until 1945. He took over the premiership again in the Conservative victory of 1951 and resigned in 1955. However, he remained a Member of Parliament until the general election of 1964, when he did not seek re-election. Queen Elizabeth II conferred on Churchill the dignity of Knighthood and invested him with the insignia of the Order of the Garter in 1953. Among the other countless honours and decorations he received, special mention should be made of the honorary citizenship of the United States which President Kennedy conferred on him in 1963. Churchill's literary career began with campaign reports: The Story of the Malakand Field Force (1898) and The River War (1899), an account of the campaign in the Sudan and the Battle of Omdurman. In 1900, he published his only novel, Savrola, and, six years later, his first major work, the biography of his father, Lord Randolph Churchill. His other famous biography, the life of his great ancestor, the Duke of Marlborough, was published in four volumes between 1933 and 1938. Churchill's history of the First World War appeared in four volumes under the title of The World Crisis (1923-29); his memoirs of the Second World War ran to six volumes (1948-1953/54). After his retirement from office, Churchill wrote a History of the English-speaking Peoples (4 vols., 1956-58). His magnificent oratory survives in a dozen volumes of speeches, among them The Unrelenting Struggle (1942), The Dawn of Liberation (1945), and Victory (1946). Churchill, a gifted amateur painter, wrote Painting as a Pastime (1948). An autobiographical account of his youth, My Early Life, appeared in 1930.
From Nobel Lectures, Literature 1901-1967.
Winston Churchill died in 1965.


den enda statistik du kan tro på är den du själv manipulerat
det bästa argumentet mot demokratin är en fem minuters konversation med genomsnittsväljaren
det finns inget bättre sätt att investera i ett samhälle än att ge spädbarn mjölk
en krigsfånge är en man som försöker döda dig och misslyckas, sedan ber han dig att inte döda honom
en politiker måste kunna förutsäga vad som kommer att ske i morgon, nästa vecka, nästa månad, nästa år. Och måste också efteråt kunna säga varför det inte hände
fantasin ger oss tröst för det vi inte är, humorn för det vi är
han har alla de dygder jag avskyr och ingen av de laster jag beundrar
i krigstider är sanningen så värdefull så att den skulle alltid bli uppmärksammad av en lögnens livvakt.
Italienare förlorar krig som om dom vore fotbollsmatcher och fotbollsmatcher som om dom vore krig
människor kan grupperas i tre klasser: de som strävar mot döden, de som är uttråkade till döds och de som oroar sig till döds
personligen är jag alltid villig att lära mig, trots att jag inte alltid gillar att bli undervisad
vi måste akta oss för onödiga händelser, speciellt när de styrs av logik