Logos Multilingual Portal

Select LanguageStanislaw Jerzy Lec (1909 - 1966)Polish satirist, poet, aphorist. He belonged to poetry of the "second" postwar period which was noted for the expression of philosophical thought.
Stanislaw Jerzy Lec was a satirical poet noted for skeptical philosophical aphorisms in Mysli nieuczesane (published in series from 1957 with the title of "Unkempt Thoughts").


alla gudar var odödliga
den författare som inte går till djupet kommer alltid att flyta
det är svårt att känna igen vilka som följer med strömmen frivilligt
det första symptomet på död är födelse
för att kunna vara sig själv måste man vara någon
fosterlandskärlek känner inte till andras gränser
han hissade sin flagga högt - så att han slapp se på den
hans samvete var rent. Det var nämligen så att han aldrig använde det
haren tycker om polenta. Det sa kocken
litteraturen beskylls ofta för att underlätta för fångar att fly verkligheten
livet tar för mycket av människans tid
män har långsamma reflexer - i allmänhet tar det åtskilliga generationer för dem att förstå
när du förstör ett monoment, bevara sockeln, den kan man alltid få nytta av
när du skuttar av glädje, se upp så att ingen tar bort marken under dina fötter
reflektera, innan du tänker
skrik inte efter hjälp på natten. Du kan väcka din granne
skrivandet försvåras också på grund av andras lässvårigheter
tankar är liksom loppor, de hoppar från människa till människa men utan att bita alla
tillåt inte att införa uttrycksfriheten utan att ha tankens frihet
tuppen gal också den morgon, då den slutar i grytan
var osjälvisk, respektera andras själviskhet
vem vet vad Columbus hade upptäckt om inte Amerika hade kommit i vägen
vi är alla lika inför lagen, men inte inför dem som har i uppdrag att tillämpa den