Logos Multilingual Portal

Select LanguageOscar Wilde (1854 - 1900)  

Poet and dramatist, son of Sir William Wilde, the eminent surgeon, was born in Dublin, and educated first at Trinity College, and later at Oxford.
He was one of the founders of the english esthetic movement which believed in art less as an escape from than as a sobstitute for life.
The poets of the nineties aimed to demonstrate, in their works as well as in their existence, a way of life which was identical to a way of art. Among his writings are Poems (1881), The Picture of Dorian Gray, a symbolic novel and the manifesto of english estheticism, and several plays, including Lady Windermere’s Fan, A Woman of no Importance, and The Importance of being Earnest. In his comedies, unlike his prose writings, Wilde strove to reduce the formulas of the Victorian melodrama to an ultrasophisticated stylization. But dialogues and plots showed an ideal wit and an extraordinary love of paradox capable of provoking and shocking the contemporary audience.
Later on in his brief life, he was convicted of a serious offence (Wilde was accused of homosexuality), and after his release from prison in Reading, he went abroad and died miserably in Paris at the age of 46.
From Biographical Dictionary of English Literature - the Everyman Edition of 1910


links:
 - Photographs of Oscar Wilde
 - The World-Wide Wilde Web

förklara aldrig. Dina vänner behöver inte det, och dina fiender tror dig ändå inte
allt är farligt. Om det inte vore så, skulle livet inte vara värt att leva
använd inte så stora ord! De betyder så lite
arbetet är en tillflyktsort för den som inte har något bättre att göra
den enda mission arbetarklassen har är att framstå som ett gott exempel
den här spänningen är hemsk. Jag hoppas den varar länge
det är för att mänskligheten inte visste vart den skulle gå som den lyckades hitta vägen
det är hemskt så folk går på nuförtiden och säger saker bakom ryggen på en som är helt sanna
det är just när gudarna vill straffa oss, som vi blir bönhörda
det finns bara en sak som är värre än att bli talad om och det är att inte någon talar om en alls
det finns många saker man skulle slänga, om man inte vore rädd att någon annan skulle plocka upp dem
det ligger något sorgligt i att så snart människan upptäckt maskinen som skulle göra hennes jobb, så började hon svälta
det räcker att förbättra en människa för att förstöra honom
du kan ha en riktigt objektiv uppfattning endast om saker som inte intresserar dig. Detta är utan tvekan anledningen till att en objektiv uppfattning alltid är helt värdelös
egoism är inte att leva som du vill, utan att kräva att andra lever som du vill
en sigarett är en perfekt sorts perfekt njutning. Det är en åtrå som lämnar dig otillfredsställd. Vad kan man mer önska?
ens verkliga liv är ofta det liv man inte lever
erfarenhet är det namn som alla ger sina misstag
förlåt alltid dina fiender. Det finns ingenting som gör dem så irriterade
hemligheten med lyckan är att ge vika för frestelserna
i allmänhet säger jag alltid vad jag tycker, men nuförtiden är det ett svårt misstag, eftersom man riskerar att bli missförstådd.
i den här världen finns bara två slag av tragedier: den ena är att inte få vad man önskar, den andra är att få det
ibland kan vi tillbringa år utan att leva alls, och plötsligt är hela vårt liv koncentrerat till ett enda ögonblick
jag är inte tillräckligt ung för att veta allt
jag avgudar politiska partier. De är den enda platsen som finns kvar för oss, där folk inte pratar politik
jag beundrar män över sjuttio, de lovar alltid att älska så länge de lever
jag har enkel smak. Jag är alltid nöjd med det bästa
jag tycker om att prata. Ofta pratar jag med mig själv, bara för att höra mig själv tala. Ibland är jag så duktig att inte ens jag själv förstår vad jag säger.
kvinnor älskar oss för våra fels skull. Om vi har tillräckligt med brister så förlåter de oss allting, till och med vår oändliga intelligens
man bör alltid spela hederligt när man har rätt kort på handen
människan är ett rationellt djur som förlorar kontrollen när han måste uppföra sig förnuftsenligt
människorna är uppdelade i två grupper, de rättfärdiga och de orättfärdiga. Det är de rättfärdiga som gör gruppuppdelningen
närhelst folk håller med mig, känner jag att jag måste ha fel
om du vill veta vad en kvinna verkligen vill, titta på henne, men lyssna inte på vad hon säger
pessimist är den som när har att välja mellan två dåliga saker, väljer han båda
plikt är något man förväntar sig av andra
så länge som krig betraktas som galet, kommer det alltid att ha sin fascination. När krig ses som vulgärt, kommer det att sluta vara populärt
undervisning är något beundransvärt, men man bör då och då tänka på att inget av det som är värt att veta går att lära ut
världens största händelser är de som äger rum i hjärnan
vem är fattig, när han är älskad?
vem som helst kan sympatisera med en väns lidande, men det krävs en förfinad själ för att sympatisera med en väns framgång
vi har så mycket gemensamt med amerikanarna, med det enda - självklara- undantaget språket
vi måste vara anspråkslösa och samtidigt komma ihåg att andra är oss underlägsna
vid frågor av största betydelse är stilen det väsentliga, inte uppriktigheten