Logos Multilingual Portal

Select LanguageMiguel de Unamuno (1864 – 1936)  

Spanish philosophical writer, of Basque descent, b. Bilbao

The chief Spanish philosopher of his time, he was professor of Greek at the Univ. of Salamanca and later rector there. His criticism of the monarchy and especially of the dictator Miguel Primo de Rivera caused his removal from the university in 1920 and his exile from Spain (1924–30), but with the establishment of the republic (1931), he was reinstated as rector. At first a supporter of the republic, he became critical of it and sided briefly (1936) with the rebels, only to rebuke them sharply just before his death. In his chief work, Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y los pueblos (1913; Bollingen Series tr., The Tragic Sense of Life in Men and Nations, 1968), he expresses his highly individualistic philosophy—one of faith in faith itself, not in any affirmation or denial of faith. Other important volumes are La vida de don Quijote y Sancho (1905; Bollingen Series tr., Our Lord Don Quixote, 1958–59) and La Agonía del cristianismo (1925; Bollingen Series tr., The Agony of Christianity, 1973). His poetry, as serious as his essays, includes Poesías (1907), Rosario de sonetos líricos (1911), and El Cristo de Velázquez (1920). His novels also express his impassioned concern with life and death; they are Niebla (1914; tr. Mist, 1928), Tres novelas ejemplares y un prólogo (1920; tr. Three Exemplary Novels and a Prologue, 1930), and La tía Tula (1921). His complete works were published in Spanish in 1951–52.


att tro är att skapa
den värsta intolerans som finns är den mot det så kallade förnuftet
det är inte ovanligt att möta tjuvar som predikar gentemot stöld
en av fördelarna med att vara olycklig är att du kan längta efter att bli lycklig.
människor skriker för att inte lyssna på varandra
mode, dvs. enformighet i omväxling
när en man, sovande och orörlig i sängen drömmer något, vad finns det mer? Han, som medvetande som drömmer, eller hans dröm?
när någon som drömmer om oss dör, dör ocskå en del av oss
språken, likt religionerna, lever på kätteri
vad är den verkliga världen om inte drömmen vi alla drömmer, den gemensamma drömmen?
varje gärning av godhet är en maktdemonstration