Logos Multilingual Portal

Select LanguageMENCKEN Henry Louis (1880-1956)

Intellettuale statunitense, giornalista, critico e saggista le cui controverse analisi gli gli garantirono una posizione di preminenza negli anni Venti e Trenta. H.L. Mencken, nato a Baltimora il 12 settembre del 1880, iniziò a scrivere sul Baltimore Morning Herald e nel 1906 passò al Baltimore Sun, dove rimase, esprimendo la grande attitudine editoriale, per gran parte della vita. Insieme al crtico teatrale George Jean Nathan (1882-1958) concepì e realizzò “The Smart Sea”, mensile satirico, dal 1914 al 1923. Ancora con Nathan, Mencken fondò, nel 1924, l’”American Mercury”, naturale sviluppo di una felice esperienza a quattro mani, rimanendone editor fino al 1933. I punti deboli del sistema democratico e della classe media sono state le principali vittime della pungente critica di Mencken. Prejuduces, la serie di sei volumi che raccoglie saggi e recensioni, fu pubblicata tra il 1919 e il 1927, ma l’opera di certo più importante è The American Language (in tre volumi, pubblicati tra il 1936 e il 1948), che delinea lo sviluppo e dimostra l’importanza dell’American English. Mencken morì a Baltimora il 29 gennaio del 1956. Happy Days (1940), Newspaper Days (1941) e Heathen Days (1943) sono le sue autobiografie.


advokat - den som skyddar oss mot rånare genom att ta ifrån oss lockelsen
demokrati är en patetisk tro på att kollektiv visdom uppstår genom individuell okunskap
det är svårt att tro att en människa talar sanning om du vet att du själv skulle ljuga i hans ställe
en cyniker är en man som, när han känner blomdoft, ser sig omkring efter en likkista
när jag hör en man ta emot folkets applåder tycker jag alltid synd om honom. För att bli utvisslad behöver han bara leva länge nog
samvetet är vår inre röst som varnar oss att någon kan titta
varje svårt problem har en enkel lösning - som inte är den rätta