Logos Multilingual Portal

Select LanguageCesare Pavese (1908-1950) 
Dichter des Pessimismus.

Das Problem der Entwurzelung des Menschen als Folge der Industrialisierung beschäftigte den italienischen Schriftsteller Pavese in den meisten seiner Werke. Er wurde am 9. September 1908 in Santo Stefano Belbo geboren. 1935 von den Faschisten wegen Systemkritik zu Zwangsarbeit verurteilt, trat er nach dem II. Weltkrieg in die kommunistische Partei ein.

Er übersetzte zunächst Romane von Defoe, Joyce, Steinbeck und Faulkner ins Italienische. Seine Prosa wurde stark durch die amerikanischen Romane geprägt. Lyrik und Prosa durchzieht ein pessimistischer Grundton : Die Welt läßt den Menschen resignieren. Am deutlichsten tritt der Pessimismus in Paveses Tagebuch "Das Handwerk des Lebens" zutage, das zwei Jahre nach seinem Selbstmord am 27. August 1950 in Turin erschien.


att skriva poesi är som att älska; man vet aldrig om glädjen är delad
det enda nöjet i livet är att börja. Livet är njutbart därför att leva innebär att hela tiden och i varje ögonblick börja
det finns ingen som saknar en god orsak till att ta livet av sig
efter att ha lidit så mycket, finns det ändå gottgörelsen att få dö som hundar
man är en strateg i kärlek endast när man inte är förälskad
människans fantasi är oändligt mycket fattigare än verkligheten
religion är även att inte tro på någonting
vi minns inte dagar, vi minns stunder