Logos Multilingual Portal

Select LanguageAlbert Camus (1913-1960)

Albert Camus, son of a working-class family, was born in Algeria in 1913.
He spent the early years of his life in North Africa, where he worked a various jobs (in the weather bureau, in an automobile-accessory firm, in a shipping company) to help pay for his courses at the University of Algiers.
He then turned to journalism as a career. His report on the unhappy state of the Muslims of the Kabylie region aroused the Algerian government to action and brought him public notice.
From 1935 to 1938 he ran the Theatre de l'Equipe, a theatrical company that produced plays by Malraux, Gide, Synge, Dostoevski, and others.
During World War II he was one of the leading writers of the French Resistance and editor of Combat, then an important underground newspaper.
Camus was always very active in the theater, and several of his plays have been published and produced.
His fiction, including The Stranger, The Plague, The Fall, and Exile and the Kingdom; his philosophical essays, The Myth of Sisyphus and the Rebel; and his plays have assured his preeminent position in modern French letters.
In 1957 Camus was awarded the Nobel Prize for Literature. His sudden death on January 4, 1960, cut short the career of one of the most important literary figures of the Western world when he was at the very summit of his powers.


alla moderna revolutioner har resulterat i stärkning av Staten
charm: det är att få ett positivt svar innan du egentligen ställt någon riktig fråga
det är inte kämpandet som gör oss till konstnärer, det är konsten som får oss att kämpa
det finns endast ett allvarligt filosofiskt problem, och det är självmord
det viktiga är inte vad som sägs, utan vad som inte behöver sägas
du blir aldrig lycklig om du fortsätter att söka efter vad lyckan är. Och du skall aldrig leva om du söker livets mening
en intellektuell är en vars sinne betraktar sig självt
en skådespelare är en seriös lögnare
framtiden är den enda formen av egendom som härskarna frivilligt avstår till slavarna
här lever en fri människa. Ingen tjänar honom
människan är den enda varelse som vägrar att vara den hon är
motsatsen till ett civiliserat folk är ett skapande folk
om en herre inte kan vara utan sin slav, vem är då friast av dem?
politik och mänsklighetens öde formas av människor utan ideal och utan storhet. De som har storhet inom sig går inte in för politik
succé är lätt att få men svår att förtjäna