Logos Multilingual Portal

Select Language



Albert Camus (1913-1960)


Nacque a Mondovi [Algeria] il 7 novembre 1913 da una famiglia francese residente in Algeria. A Algeri studiò, in condizioni economiche difficili, e cominciò a lavorare come attore e giornalista. Dal 1940 a Paris, partecipò alla resistenza. Nel dopoguerra fu caporedattore del giornale «Combat». Nel 1957 ebbe il nobel per la letteratura (con questa motivazione: "for his important literary production, which with clear-sighted earnestness illuminates the problems of the human conscience in our times"). Nel 1958 compra una casa a Lourmarin [Provenza]. Il 4 gennaio 1960 parte per Paris in compagnia di Michel Gallimard: morì a causa di un incidente automobilistico, a Villeblevin [Yonne]: la sua Facel Vega si schiantò contro un platano sulla nazionale Sens-Paris mentre correva a 140 Km l'ora.


alla moderna revolutioner har resulterat i stärkning av Staten
charm: det är att få ett positivt svar innan du egentligen ställt någon riktig fråga
det är inte kämpandet som gör oss till konstnärer, det är konsten som får oss att kämpa
det finns endast ett allvarligt filosofiskt problem, och det är självmord
det viktiga är inte vad som sägs, utan vad som inte behöver sägas
du blir aldrig lycklig om du fortsätter att söka efter vad lyckan är. Och du skall aldrig leva om du söker livets mening
en intellektuell är en vars sinne betraktar sig självt
en skådespelare är en seriös lögnare
framtiden är den enda formen av egendom som härskarna frivilligt avstår till slavarna
här lever en fri människa. Ingen tjänar honom
människan är den enda varelse som vägrar att vara den hon är
motsatsen till ett civiliserat folk är ett skapande folk
om en herre inte kan vara utan sin slav, vem är då friast av dem?
politik och mänsklighetens öde formas av människor utan ideal och utan storhet. De som har storhet inom sig går inte in för politik
succé är lätt att få men svår att förtjäna