Logos Multilingual Portal

Select LanguageKarl Heinrich Marx (1818-1883)
He was born in Trier, Germany, in 1818. He studied law in Bonn and Berlin, but he was especially interested in history and philosophy, in particular in relation to Hegel and Feuerbach. For a while he was the editor of a magazine of radical tendencies, the "Rheinische Zeitung". After its closure, he moved to Paris (1843), where he became a communist and a revolutionary, and then to Brussels (1845). In the meantime, in 1843 Marx married Jenny von Westphalen.
In collaboration with Engels, whom he had met in Paris in 1844, in 1848 he finished writing The Communist Manifesto, in which they attacked the state as a means of oppression. He was expelled from Brussels, so he settled in London, where he studied economy and wrote the first volume of his main work, Das Kapital (1867, two further volumes were added in 1884 and in 1894). He was one of the most important participant in the First International, from 1864 until its end in 1872. The last decade of his life was characterized by many health problems. He is buried in Highgate Cemetery, in London.
Marx is one of the most important socialist thinkers to emerge in 19th century. His ultimate concern was with human freedom and capitalism he considered as being the greatest enemy to this freedom. He is also known for his materialistic view of history.
One of Marx' most often quoted assertion is that "religion is the opium of the people."


links:
 - The Marx and Engels Internet Archive

губитак вредности људског света повећава се пропорционално с повећањем вредности материјалног света
доминантна идеологија је увек била идеологија доминирајуће класе
комунизам је у основи уједињење човека и његове природе, право уксрснуће његове пророде, прородност постигнута човеком и хуманизам постигнут његовом природом
насиље је бабица сваког старог друштва затруднелог с новим
наши буржуји, не задовољавајући се тиме да су им на располагању жене и кћерке њихових пролетера, а да о званичној проституцији не говоримо, главна задовољства налазе у томе да једни другима заводе супруге
не одређује савест живот, већ живот одређује савест
никада се не расправља о посебној слободи, већ о слободи уопште
овај човек је, рецимо, тек краљ, јер се други људи према њему понашају као поданици. И обрнуто, они верују да су поданици, јер је он краљ
парадигма глупости: новац претвара верност у неверство, љубав у мржњу, мржњу у љубав, врлину у порок, порок у врлину, слугу у господара, господара у слугу, идиотизам у интелигенцију и интелгиенцију у идиотизам
писац је производни делатник и не толико стога што производи идеје већ зато што обогаћује издавача који објављује његова дела
при њиховом рођењу велике банке, окићене националним именима, биле су само удружења приватних шпекуланата, који су поставили себе на страну влада
радник постаје јефтинија врста робе уколико производи више добара
слободни развој појединца услов је слободног развоја свих
теорија комунизма може се сумирати у једној реченици: одбацивање приватне својине
у кризама избија епидемија која би се у ранијим епохама сматрала абсурдном - епидемија прекомерне производње
у основи, носач се мање рзликује од философа него мастив-булдог од хрта. Подела рада је оно што је створило провалију између њих
услови чине човека не мање колико човек ствара услове
философи су само различито тумачили свет, али ради се о томе да се он промени
цела историја модерне индустрије показује да ће капитал уколико није контролисан безобзирно и немилосрдно радити на томе да обори целу радничку класу на последњи степен понижења
цела историја савремене индустрије показује, да ће капитал, уколико се не контролише, безочно и бездушно довести читаву радничку класу до крајњег степена деградације
што мање једете, пијете и купујете књиге, што мање идете у позориште, плесне довране, јавне куће; што мање мислите, волите, теоретишете, певате, сликате, мачујете се итд. - што више штедите то веће постаје ваше богатство које ни мољци ни рђа не могу нагристи - ваш капитал. Што мање јесте, што мање испољавате свој властити живот, то више имате, то јест, већи је ваш алијенирани живот, већа је ризница вашег отуђеног бића