Logos Multilingual Portal

Select LanguageWinston Churchill (1874 - 1965)

The Right Honourable Sir Winston Leonard Spencer Churchill, the son of Lord Randolph Churchill and an American mother, was educated at Harrow and Sandhurst. After a brief but eventful career in the army, he became a Conservative Member of Parliament in 1900. He held many high posts in Liberal and Conservative governments during the first three decades of the century. At the outbreak of the Second World War, he was appointed First Lord of the Admiralty - a post which he had earlier held from 1911 to 1915. In May, 1940, he became Prime Minister and Minister of Defence and remained in office until 1945. He took over the premiership again in the Conservative victory of 1951 and resigned in 1955. However, he remained a Member of Parliament until the general election of 1964, when he did not seek re-election. Queen Elizabeth II conferred on Churchill the dignity of Knighthood and invested him with the insignia of the Order of the Garter in 1953. Among the other countless honours and decorations he received, special mention should be made of the honorary citizenship of the United States which President Kennedy conferred on him in 1963. Churchill's literary career began with campaign reports: The Story of the Malakand Field Force (1898) and The River War (1899), an account of the campaign in the Sudan and the Battle of Omdurman. In 1900, he published his only novel, Savrola, and, six years later, his first major work, the biography of his father, Lord Randolph Churchill. His other famous biography, the life of his great ancestor, the Duke of Marlborough, was published in four volumes between 1933 and 1938. Churchill's history of the First World War appeared in four volumes under the title of The World Crisis (1923-29); his memoirs of the Second World War ran to six volumes (1948-1953/54). After his retirement from office, Churchill wrote a History of the English-speaking Peoples (4 vols., 1956-58). His magnificent oratory survives in a dozen volumes of speeches, among them The Unrelenting Struggle (1942), The Dawn of Liberation (1945), and Victory (1946). Churchill, a gifted amateur painter, wrote Painting as a Pastime (1948). An autobiographical account of his youth, My Early Life, appeared in 1930.
From Nobel Lectures, Literature 1901-1967.
Winston Churchill died in 1965.


argumenti më i mirë kundër demokracisë është një bisedë pesë minutëshe me zgjedhësin mesatar
besoj vetëm tek statistikat që kam manipuluar
imagjinata na ngushëllon për ç’ka nuk mund të jemi. Humori për atë që jemi
italianët humbin ndeshjet e futbollit si të ishin luftëra dhe humbin luftërat si të ishin ndeshje futbolli
në kohë lufte, e vërteta është kaq e çmuar sa duhet të ruhet nga një mur gënjeshtrash
nuk duhet patur besim tek novatorizmat e kota, aq më shumë kur frymëzohen nga llogjika
nuk ka investim më të mirë për çdo komunitet se sa futja e qumështit tek fëmijët
personalisht jam gjithnjë i gatshëm të mësoj, megjithëse jo gjithmonë më pëlqen të më japin mësim
robi i luftës është një njeri që mundohet të të vrasë, nuk arrin, dhe pastaj kërkon që mos ta vrasësh