Logos Multilingual Portal

Select LanguageGiacomo Leopardi, Count (June 29, 1798; June 14, 1837) 

Italian poet and scholar. Devoted to the study of the classics and philosophy from early childhood, although plagued by illness and physical and spiritual frustration, Leopardi became one of the most formidable linguists, thinkers, and writers of his time. His pessimistic view of the world became increasingly uncompromising. His Canti [songs] (1816—37) represent the flowering of his poetry, which rests on a tension between past and present, innocence and rational consciousness. He spoke with romantic yearning for physical and spiritual oneness, even as he pointed to the unbridgeable gulf that separated people from one another and from salvation. Leopardi was a liberal and agnostic at a time when independence of thought was dangerous in Italy. Many of his works were deeply patriotic and contemptuous of the Italian rulers of his day. He wrote political and social satire in the ironic dialogues entitled Operette morali (1826—27, tr. Essays, Dialogues, and Thoughts, 1893 and 1905). A complete edition of his works was issued in 1845 by his friend Antonio Ranieri. Leopardi is considered Italy's outstanding 19th-century poet.


ai qi të qeshë është zot i botës
fëmijët gjejnë gjithçka tek asgjëja, të rriturit asgjë tek gjithçkaja
fjalori mund të përmbajë vetëm një pjesë të vogël të pasurisë së një gjuhe
injoranca është burimi më i madh i lumturisë
kënaqësia më e qëndrushme në këtë jetë është kënaqësia e kotë e iluzioneve
njerëzit janë qesharakë vetëm kur duan të shfaqen ose të jenë ata që nuk janë
pa kujtesë njeriu nuk do të dinte asgjë dhe nuk do të dinte të bënte asgjë
sa keq që nuk është mëkat të pish ujë. Ç’ëndje do të na jepte!