Logos Multilingual Portal

Select LanguageEugene Joseph McCarthy  
Representative and a Senator from Minnesota; born in Watkins, Meeker County, Minn., March 29, 1916; attended public schools in Watkins, Minn.; graduated from St. John's University, Collegeville, Minn., in 1935, and from the University of Minnesota at Minneapolis in 1939; taught in the public high schools of Minnesota and North Dakota, 1935-1940; professor of economics and education at St. John's University 1940-1943; civilian technical assistant in the Military Intelligence Division of the War Department in 1944; instructor in sociology and economics at St. Thomas College, St. Paul, Minn., 1946-1949; elected as a Democrat to the Eighty-first and to the four succeeding Congresses (January 3, 1949-January 3, 1959); was not a candidate for renomination in 1958; elected as a Democrat to the United States Senate in 1958; reelected in 1964, and served from January 3, 1959, to January 3, 1971; was not a candidate for reelection to the Senate in1970; unsuccessful candidate for election to the Senate in 1982; unsuccessful candidate for the Democratic nomination for President of the United States in 1968, 1972, and 1992; is a resident of Woodville, Va.

për një kandidat është e rrezikshme të thotë gjëra që njerëzit mund t\'i mbajnë mend
të merresh me politikë është si të jesh trajner futbolli. Duhet të jesh aq dinak sa ta kuptosh lojën dhe aq hajvan sa të mendosh që është e rëndësishme