Logos Multilingual Portal

Select LanguageEmil Cioran (1911 - 1995)
He was born in Rasinari, Romania and educated at Bucharest University. A scholarship from the French Institute in Bucharest brought him in 1937 to Paris.
Emil Cioran's works constitute what the American novelist and critic William Gass has called "a philosophical romance on modern themes of alienation, absurdity, boredom, futility, decay, the tyranny of history, the vulgarities of change, awareness as a agony, reason as disease. "His friend Samuel Beckett, another exile in Paris, was one of many who helped Cioran out financially and was repaid by his advice.

bashkëbisedimi është i frytshëm vetëm ndërmjet shpitërave që duan të konsolidojnë pavendosmërinë e tyre
nuk jetojmë në një komb, jetojmë në një gjuhë
vdekja është gjëja më solide që ka shpikur jeta
vdekja është një gjëndje përkryerje, e vetmja e mundshme për njeriun
vetëm kush nuk është thelluar në asgjë mund të ketë bindje