Logos Multilingual Portal

Select LanguageAndré Maurois (1885-1967)  French biographer, novelist, and essayist. His name was originally Émile Herzog. His first work, "The Silence of Colonel Bramble" (1918, tr. 1920), describing British military life, was highly successful. "Ariel" (1923, tr. 1924), a life of Shelley, was followed by lives of Byron, Disraeli, Chateaubriand, Washington, George Sand, Victor Hugo, and others. Other works include "A History of England" (1937, tr. rev. ed. 1958), "Tragedy in France" (1940, tr. 1940), "From My Journal" (1946, tr. 1948), and "Proust "(1949, tr. 1950). Maurois wrote discerningly on the art of biography as well as on writing and on living.


bota përparon nëpërmjet realizimit të gjërave që mendohen të pamundura
nëse njerëzit do ta kuptonin më mirë rrezikun që sjell përdorimi i disa fjaleve, në vetrinat e librarive fjalorët do të mbështilleshin me një shirit të kuq ku të shkruhej: \'Shpërthyes…lëvizeni me kujdes\'