Logos Multilingual Portal

Select LanguageAlbert Camus (1913-1960)


Nacque a Mondovi [Algeria] il 7 novembre 1913 da una famiglia francese residente in Algeria. A Algeri studiò, in condizioni economiche difficili, e cominciò a lavorare come attore e giornalista. Dal 1940 a Paris, partecipò alla resistenza. Nel dopoguerra fu caporedattore del giornale «Combat». Nel 1957 ebbe il nobel per la letteratura (con questa motivazione: "for his important literary production, which with clear-sighted earnestness illuminates the problems of the human conscience in our times"). Nel 1958 compra una casa a Lourmarin [Provenza]. Il 4 gennaio 1960 parte per Paris in compagnia di Michel Gallimard: morì a causa di un incidente automobilistico, a Villeblevin [Yonne]: la sua Facel Vega si schiantò contro un platano sulla nazionale Sens-Paris mentre correva a 140 Km l'ora.


aktori është një gënjeshtar i sinqertë
e kundërta e një populli të civilizuar është një popull krijues
ekziston vetëm një problem serioz nga ana filozofike : vetëvrasja
intelektuali është ai shpirti i të cilit sodit vetvehten
këtu jeton një njeri i lirë. Askush nuk i shërben
liria e shtypit është ndoshta ajo që ka vuajtur më shumë nga degradimi i ngadaltë i idesë së lirisë
më thoshin se ca të vdekur ishin të domosdoshëm për të arritur në një botë ku nuk vriten më njerëz
nëse padroni nuk mund të bëjë pa skllavnin, cili prej të dyve është njeri i lirë?
nuk është lufta që na detyron të jemi artistë, është arti që na detyron të luftojmë
suksesi është i lehtë për t\'u arritur. Vështirë është ta meritosh