Logos Multilingual Portal

Select LanguageAlbert Camus (1913-1960)

Albert Camus, son of a working-class family, was born in Algeria in 1913.
He spent the early years of his life in North Africa, where he worked a various jobs (in the weather bureau, in an automobile-accessory firm, in a shipping company) to help pay for his courses at the University of Algiers.
He then turned to journalism as a career. His report on the unhappy state of the Muslims of the Kabylie region aroused the Algerian government to action and brought him public notice.
From 1935 to 1938 he ran the Theatre de l'Equipe, a theatrical company that produced plays by Malraux, Gide, Synge, Dostoevski, and others.
During World War II he was one of the leading writers of the French Resistance and editor of Combat, then an important underground newspaper.
Camus was always very active in the theater, and several of his plays have been published and produced.
His fiction, including The Stranger, The Plague, The Fall, and Exile and the Kingdom; his philosophical essays, The Myth of Sisyphus and the Rebel; and his plays have assured his preeminent position in modern French letters.
In 1957 Camus was awarded the Nobel Prize for Literature. His sudden death on January 4, 1960, cut short the career of one of the most important literary figures of the Western world when he was at the very summit of his powers.


aktori është një gënjeshtar i sinqertë
e kundërta e një populli të civilizuar është një popull krijues
ekziston vetëm një problem serioz nga ana filozofike : vetëvrasja
intelektuali është ai shpirti i të cilit sodit vetvehten
këtu jeton një njeri i lirë. Askush nuk i shërben
liria e shtypit është ndoshta ajo që ka vuajtur më shumë nga degradimi i ngadaltë i idesë së lirisë
më thoshin se ca të vdekur ishin të domosdoshëm për të arritur në një botë ku nuk vriten më njerëz
nëse padroni nuk mund të bëjë pa skllavnin, cili prej të dyve është njeri i lirë?
nuk është lufta që na detyron të jemi artistë, është arti që na detyron të luftojmë
suksesi është i lehtë për t\'u arritur. Vështirë është ta meritosh