Logos Multilingual Portal

Select LanguageStanislaw Jerzy Lec (1909 - 1966)Polish satirist, poet, aphorist. He belonged to poetry of the "second" postwar period which was noted for the expression of philosophical thought.
Stanislaw Jerzy Lec was a satirical poet noted for skeptical philosophical aphorisms in Mysli nieuczesane (published in series from 1957 with the title of "Unkempt Thoughts").


aby si mohol byť sám sebou, musíš byť niekým
aj negramotnosť iných sťažuje písanie
je ťažké rozpoznať, kto sa nechá unášať prúdom prirodzene
jeho svedomie bolo čisté, v skutočnosti ho nikdy nepoužil
keď skáčeš od radosti, dávaj pozor, aby ti nikto nespratal pôdu spod nôh
láska k vlasti nepozná cudzie hranice
literatúre sa často vytýka, že umožňuje väzňom útek z reality
ľudia majú vo všeobecnosti pomalé reflexy, zvyčajne pochopia až v nasledujúcich generáciách
myšlienky sú ako blchy, skáču z jedného na druhého, ale neuštipnú všetkých
nebuď sebecký, ber ohľad na sebectvo iných
nekričte o pomoc v noci. Mohli by ste zobudiť susedov
porozmýšľaj, kým začneš myslieť
pred zákonom sme si všetci rovní, nie však pred tými, ktorí ho aplikujú
pri ničení pamätníkov nechajte na mieste podstavce, môžu sa zísť
prvým symptómom smrti je narodenie
spisovateľ, ktorý neskúma hlbiny, zostane vždy na povrchu
všetci bohovia boli nesmrteľní
zástavu nosil vysoko, aby na ňu nemusel pozerať
život berie ľuďom veľa času