Logos Multilingual Portal

Select Language



Seneca,
Lucius Annaeus Seneca ( 4BC -- 65AD)

(known as Seneca the Younger HD (the Younger) DT1a c.)

Roman philosopher, statesman and writer, born in Córdoba, Spain, the son of Seneca (the Elder). Banished to Corsica (41--9) by Claudius, on a charge of adultery, he was recalled by Agrippina, who entrusted him with the education of her son, Nero. Made consul by Nero in 57, his high moral aims gradually incurred the emperor's displeasure, and he withdrew from public life. Drawn into conspiracy, he was condemned, and committed suicide in Rome. The publication of his Tenne Tragedies in 1581 was important in the evolution of Elizabethan drama, which took from them the five-act division, as well as the horrors and the rhetoric.


ani jeden deň nie je dlhý pre toho, kto pracuje
budem sa pozerať na všetky zeme ako keby boli moje a na moje ako keby patrili všetkým
existuje obojstranná výhoda, pretože, vyučujúc sa ľudia aj učia
je lepšie vedieť zbytočné veci ako nič
nebudem veriť, že mi niečo naozaj patrí ako to, čo som naozaj daroval
neexistuje nič, čo by nám prinášalo radosť, pokiaľ to nezdieľame s ostatnými
nikto nemôže vyhrať bez toho, aby iný prehlal
od múdreho sa vždy môžeš niečo naučiť, aj keď mlčí
radšej budem nepríjemný s pravdou, ako milý s pochlebovaním
samota je pre dušu to, čo je jedlo pre telo
veliť neznamená ovládať, ale plniť povinnosti
život je dlhý, ak je plný