Logos Multilingual Portal

Select LanguageFrançois Duc de La Rochefoucauld (1613 - 1680) 

French classical author. His Maximes (1665, fifth enlarged edition 1678) are terse, highly polished observations on human nature, which undermine the concept of disinterested virtue and the power of the will depicted by Corneille in his plays. La Rochefoucauld substitutes a pessimistic picture of man in which subconscious self-love lies behind every action. His views reflect the changing moral climate of the later 17th century, also seen in the work of Mme de La Fayette.

často konáme dobro, aby sme potom mohli konať zlo bez potrestania
iba veľkí ľudia môžu mať veľké chyby
je oveľa jednoduchšie potlačiť prvú túžbu ako tie, ktoré nasledujú po nej
ľahko zabúdame na naše hriechy, ak ich poznáme iba my
najlepším spôsobom, ako sa dať oklamať, je byť presvedčený, že si prešibanejší ako ostatní
neexistuje vášeň, v ktorej egoizmus kraľuje silnejšie ako v láske: je silnejšia tendencia obetovať pokoj toho, koho milujeme ako vlastný
podozrievať priateľov je väčšia hanba, ako byť oklamaní
pokrytectvo je pocta, ktorú vzdává zlozvyk čtnosti
prílišné náhlenie sa pri odvďačení sa za láskavosť je určitou formou nevďačnosti
to, čo robí márnivosť iných neznesiteľnú pre nás, je, že uráža našu
všetci máme dosť síl, aby sme zniesli nešťastie druhých
zlo, které spôsobujeme, nevyvolává toľko nenávisti a nepriateľstva ako naše dobré skutky