Logos Multilingual Portal

Select LanguageEmil Cioran (1911 - 1995)
He was born in Rasinari, Romania and educated at Bucharest University. A scholarship from the French Institute in Bucharest brought him in 1937 to Paris.
Emil Cioran's works constitute what the American novelist and critic William Gass has called "a philosophical romance on modern themes of alienation, absurdity, boredom, futility, decay, the tyranny of history, the vulgarities of change, awareness as a agony, reason as disease. "His friend Samuel Beckett, another exile in Paris, was one of many who helped Cioran out financially and was repaid by his advice.

môže byť presvedčený iba ten, kto neštudoval podrobne
naším domovom nie je zem, ale jazyk
rozhovor je plodný iba medzi dušami, ktoré sa venujú posilneniu vlastného nepokoja
smrť je doteraz najvážnejším vynálezom života
smrť je stav dokonalosti, jediný, ktorý môže dosiahnuť smrteľník