Logos Multilingual Portal

Select LanguageAndré Maurois (1885-1967)  French biographer, novelist, and essayist. His name was originally Émile Herzog. His first work, "The Silence of Colonel Bramble" (1918, tr. 1920), describing British military life, was highly successful. "Ariel" (1923, tr. 1924), a life of Shelley, was followed by lives of Byron, Disraeli, Chateaubriand, Washington, George Sand, Victor Hugo, and others. Other works include "A History of England" (1937, tr. rev. ed. 1958), "Tragedy in France" (1940, tr. 1940), "From My Journal" (1946, tr. 1948), and "Proust "(1949, tr. 1950). Maurois wrote discerningly on the art of biography as well as on writing and on living.


keby si ľudia lepšie uvedomovali nebezpečenstvo používania určitých slov, slovníky vo výkladoch kníhkupectiev by boli oblepené pruhom červeného papaiera s nápisom: ¸Výbušnina... vyžaduje opatrné zaobchádzanie!\'
skúsenosť nás učí jedinú vec a to, že skúsenosťami sa nenaučíme nič
svet postupuje vpred vďaka tomu, že sa realizujú veci, ktoré boli považované za nemožné