Logos Multilingual Portal

Select LanguageAlbert Camus (1913-1960)

Albert Camus, son of a working-class family, was born in Algeria in 1913.
He spent the early years of his life in North Africa, where he worked a various jobs (in the weather bureau, in an automobile-accessory firm, in a shipping company) to help pay for his courses at the University of Algiers.
He then turned to journalism as a career. His report on the unhappy state of the Muslims of the Kabylie region aroused the Algerian government to action and brought him public notice.
From 1935 to 1938 he ran the Theatre de l'Equipe, a theatrical company that produced plays by Malraux, Gide, Synge, Dostoevski, and others.
During World War II he was one of the leading writers of the French Resistance and editor of Combat, then an important underground newspaper.
Camus was always very active in the theater, and several of his plays have been published and produced.
His fiction, including The Stranger, The Plague, The Fall, and Exile and the Kingdom; his philosophical essays, The Myth of Sisyphus and the Rebel; and his plays have assured his preeminent position in modern French letters.
In 1957 Camus was awarded the Nobel Prize for Literature. His sudden death on January 4, 1960, cut short the career of one of the most important literary figures of the Western world when he was at the very summit of his powers.


ak si otrokár nevie poradiť bez otroka, kto z nich je naozaj slobodný?
budúcnosť je jediný druh vlastníctva, ktorý páni prenechajú svojim otrokom
čo znamená šarm: forma dosiahnuť odpoveď áno bez toho, že by ste o niečo žiadali
herec je úprimný klamár
hovoria, že stačí málo mŕtvych, aby sa dopelo k svetu, kde sa už nebude zabíjať
intelektuál je niekto, koho myseľ sleduje sama seba
je iba jeden filozoficky vá~ny problém: samovra~da
je ľahké dosiahnuť úspech. Je ťažké zaslúžiť si ho
nezáleží na tom, čo sa povie, ale na tom, čo nemusí byť povedané
nie je boj to, čo nás núti stať sa umelcami, ale umenie, čo nás núti bojovať
opakom tvorivého národa je civilizovaný národ
politiku a osud ľudstva určujú malé osoby bez ideálov. Veľké osobnosti nevstupujú do politiky
tu žije slobodný človek. Nikto mu neslúži