Logos Multilingual Portal

Select Language[ No Biography for this Author ]

a desider soltant \'d n\'aver migh desideri
a gh\'é dla genta csi povréta ch\' la gh\' ha di sold e basta
a gh\'ho bisogna ch\'am bisognen
acsí cme \'s pol donär \'n organ ad \'na personna pär salvär la víta d\'un malé, as devriss regalär quel da magnär pär al che mora ´d fama
al meij dil volti jien il paroli balordi
al meij \'d la vita al ne se busca miga, al \'s cata
al ne gh\'é miga di fió ilegitim, ma di pädr ilegitim
al ne se slonga brisa la víta, la s\' slonga la vchära
al pänser al va indré e il cosi inanz
al Sgnor, come una virgola, al pol cambiär tut
al socialism al pol gnir solament in bicicléta
an pos miga cambiär al pasé, pero sí il mé memorii
avertenza: l\' Autoritá Sanitaria la pol rovinär gravement la salud e dla genta
avocät: un complice ch\' al no córa nisón risch
basta \'d droghi in tal sport; fora i control
bendit al che no spera gratitud porqué \'l n\' va miga a disilunioneres
bon Nadèl e dla felicitè par al an nòv
burocrazia: una complicazión pär cada soluzión
col che gh\'emma in común l\'é ch\'a semma tutti von divers da cl\'eter
con al färes pasär pär \'n\'imbambí Pinochet l\'ha mostré dil gran doti d\'inteligenza . . . militär
dil volti pär eser ascolté bisogna taser
divertires al vol dir quäsi semper cambiär la manera de stufäres
dmandär a un impresäri \'d no falsificär un balance lé cme dmandär a un dentista ch\' l\'emita una factura normäl
drogäres pär un atleta l\'é l\'istess che mentir pär un politic. Dificil de evitäres
éla forsi \'na cosa democratica fär pagher il tasi in t\'un paes indóva al 90 percent a d\'la genta l\'an vol miga pagärli?
eser \'d la sinistra vol dir pagär il tasi?
fär dal turism l\'é andär lontán a catär al desideri de tornär a cá
fin che gh\' sará dal petroli an gh\' sará miga pesa int l\'Orient Medi
gh\'al algún sens parlär d\'una scola \'d l\'obligazión?
i giovn i \'s fan di casteji in aria coi temp chi en adré a gnir, i vecch con i pasé
i sold jen dré a acquistär tanta importanza che prest a parlaremma \'d Kennedy com\' al prim marí dla mojera d\'Onassis
il fábrichi d\'armament enli forsi un aiut pär därgh un taj a la disocupassión?
in ti paradis fiscäl devriss vivor soltant coi ch\' voln pagär il tasi: jen tuti csi picen . . .
la blésa la sta inti occ del che mira
la Coca-cola la fa ben a la salute, \'d l\'economia americana
la noja l\'é un mäl ch\'al \'s guarissa col lavor, al plaser l\'é soltant un placebo
la Nuova Economia l\'e col concet straordinari ch\'al permita creär abondanza mentr as perda di sold
la significa quel la pen\'na \'d morta tra i condané a morir?
la víta l\'é un mäl ereditäri
leg ad Meskimen. An gh\'é mäj temp pär fär ben \'na traduzión, pero a gh\'é semper temp pär färla n\'ältra volta
l\'amicizia l\'é l\'infanzia \'d l\'amor
l\'é ingiust che la droga la pol circolär liberament soltant in til galeri
l\'e posibil da bon una relazión platonica, pero soltant entre marí e mojera
l\'é propia quand a se scordéma \'d nojetor ch\'a féma cosi che meritan d\'esr acordädi
l\'é pú facil insgnär una seconda lengua a tut al mond che costruir una machina a la altura \'d poder fär una traduzión
mäj färes un\'opinión d\'un libor dop aver vist su film
nisón al consulta al dizionäri primma \'d parlär
pär catär la felicité an ghe miga bisogn \'d stär lí a buschärla
pär fortonna a gh\'é Bush ch\' lé gnu a difendor la democrazia
pär sobrevivor \'na mucha d\'ani bisogna solament evitär \'d vivor
parché la mafia la fa di investiment con regalär la droga in tla porta dil scoli e j editor in fan miga l\'istess con i so libor?
plissa: \'na pela che cambia \'d bestia
pú \'t ghé pú t\'ín vriss, meno \'t ghé pú t\'avanza
sé franc e ciär con tu avocät. La srá su competenza, pú tärdi, ad confondor tut
se la cultura l\'é dvintäda mercanzia al ne gh\'é brisa \'d färes maravija che anca i omi j\'han tot la stéssa sträda
se n\'et fe miga pärta d\' la soluzión, tal fe dal precipitat
se t\'si tan inteligent, pär che motiv an t\'si brisa dvinté sior?
se \'s reconossa publicament che il sigareti i fan mäl parché \'s permita alora su libre venta?
sí al comercio \'d la cultura, no a la cultura dal comercio
si il bosii \'t dan fastidi, sta miga a fär dil dmandi
si son di fatalista, che cosa i polen färegh?
sólo al genti istruídi agh piäs imparär, al genti ignoranti agh piäs pú insgnär
son il doni da sträda che imitan cóli \'d la televisión o viceversa? O j\'han caté simplement i medesim mästor?
sperémma che i atleta \"normäl\" ch\'i han guadagné dil medagli a l\'olimpiädi pär disabil in hajan usé brisa dil droghi
tuti \'s preocupan di rinoceront, pero anca i pioch dal cul j\'en in via d\'estinzión
un amigh al n\'é brisa col ch\'a \'t suga una lagrima, lé col ch\'al te impedissa \'d versärla
un bon dizionäri l\'é un spech indóva, si tal sé buscär, at cat semper col che t\' sospetäva
un cavil l\'é \'na cuestión \'d princïpi ch\'emma scordé
una campagna politica la costa molt ad pú ad col che un om onest al pol pagher
una traduzión mäl fata l\'an n\'é brisa \'na traduzión
viasär al serva sol pär vrerogh pú ben al sit indo semma nasú
virtú: un act conträri a la volonté
vl ven al fa molt mäl a la salud (mentäl) de chi nal toca brisa