Logos Multilingual Portal

Select LanguageMENCKEN Henry Louis (1880-1956)

Intellettuale statunitense, giornalista, critico e saggista le cui controverse analisi gli gli garantirono una posizione di preminenza negli anni Venti e Trenta. H.L. Mencken, nato a Baltimora il 12 settembre del 1880, iniziò a scrivere sul Baltimore Morning Herald e nel 1906 passò al Baltimore Sun, dove rimase, esprimendo la grande attitudine editoriale, per gran parte della vita. Insieme al crtico teatrale George Jean Nathan (1882-1958) concepì e realizzò “The Smart Sea”, mensile satirico, dal 1914 al 1923. Ancora con Nathan, Mencken fondò, nel 1924, l’”American Mercury”, naturale sviluppo di una felice esperienza a quattro mani, rimanendone editor fino al 1933. I punti deboli del sistema democratico e della classe media sono state le principali vittime della pungente critica di Mencken. Prejuduces, la serie di sei volumi che raccoglie saggi e recensioni, fu pubblicata tra il 1919 e il 1927, ma l’opera di certo più importante è The American Language (in tre volumi, pubblicati tra il 1936 e il 1948), che delinea lo sviluppo e dimostra l’importanza dell’American English. Mencken morì a Baltimora il 29 gennaio del 1956. Happy Days (1940), Newspaper Days (1941) e Heathen Days (1943) sono le sue autobiografie.


adwokat– osoba, która chroni nas przed złodziejami pozbawiając nas źródła pokus
cynik to człowiek, który wąchając kwiatki, rozgląda się zaraz za trumną
demokracja jest patetycznym zaufaniem, którym indywidualna ignorancja obdarza kolektywną mądrość
filozof jest ślepcem szukającym w ciemnym pokoju czarnego kota, którgo tam nie ma. Teolog jest człowiekiem, który tego kota znajduje
gdy słyszę jak tłum oklaskuje jakiegoś człowieka, zawsze mu współczuję. Aby usłyszeć jak go wygwizdują, będzie musiał tylko wystarczająco długo pożyć
każdy skomplikowany problem ma proste rozwiązanie - które jest złe
sumienie jest wewnętrznym głosem, który ostrzega nas, że ktoś może nas widzieć
trudno wierzyć komuś, że mówi prawdę, gdy dobrze wiesz, że na jego miejscu skłamałbyś