Logos Multilingual Portal

Select LanguageWinston Churchill (1874 - 1965)

The Right Honourable Sir Winston Leonard Spencer Churchill, the son of Lord Randolph Churchill and an American mother, was educated at Harrow and Sandhurst. After a brief but eventful career in the army, he became a Conservative Member of Parliament in 1900. He held many high posts in Liberal and Conservative governments during the first three decades of the century. At the outbreak of the Second World War, he was appointed First Lord of the Admiralty - a post which he had earlier held from 1911 to 1915. In May, 1940, he became Prime Minister and Minister of Defence and remained in office until 1945. He took over the premiership again in the Conservative victory of 1951 and resigned in 1955. However, he remained a Member of Parliament until the general election of 1964, when he did not seek re-election. Queen Elizabeth II conferred on Churchill the dignity of Knighthood and invested him with the insignia of the Order of the Garter in 1953. Among the other countless honours and decorations he received, special mention should be made of the honorary citizenship of the United States which President Kennedy conferred on him in 1963. Churchill's literary career began with campaign reports: The Story of the Malakand Field Force (1898) and The River War (1899), an account of the campaign in the Sudan and the Battle of Omdurman. In 1900, he published his only novel, Savrola, and, six years later, his first major work, the biography of his father, Lord Randolph Churchill. His other famous biography, the life of his great ancestor, the Duke of Marlborough, was published in four volumes between 1933 and 1938. Churchill's history of the First World War appeared in four volumes under the title of The World Crisis (1923-29); his memoirs of the Second World War ran to six volumes (1948-1953/54). After his retirement from office, Churchill wrote a History of the English-speaking Peoples (4 vols., 1956-58). His magnificent oratory survives in a dozen volumes of speeches, among them The Unrelenting Struggle (1942), The Dawn of Liberation (1945), and Victory (1946). Churchill, a gifted amateur painter, wrote Painting as a Pastime (1948). An autobiographical account of his youth, My Early Life, appeared in 1930.
From Nobel Lectures, Literature 1901-1967.
Winston Churchill died in 1965.


aggiu pigliatu dall\'alcol \'cchiù di quannu l\'alcol ha pigliatu da me
ci su nu saccu di bugie in giru pi lu munnu,e lu peggiu è ca pi metà su veri
la storia sarà gentili cu me,datu ca aggiu \'ntenziuni di scriverla
li despoti sapini risolvi tutti li problemi tranni lu \'cchiù gravi:loru stessi
li scoli nun tenini pi forza di cosi a chi fa cu l\'educazziuni... su soprattuttu \'stituzzioni di controllo ca devonu \'nculcà inta li giovani comportamenti basilari.L\'educazziuni è qualcosa di molto diversu e ha pocu spaziu nilla scola
lu coraggiu è \'cchiru ca servi pi si alzà e parlà. Lu coraggiu è puru \'cchiru ca servi pi si sedii e ascoltà
lu rimangià li mie paroli nun mi ha mai datu l\'\'ndigisstiuni
lu tiemou dilla procrastnazziuni, dille mezzi misuri,dill\'espedienti inutili e cunsulatori,dilli ritardi sta pi finì.Allu postu suo stamu trasennu inta nu periudu di cunseuenzi
nun capisc picchì fa tantu li schizinusi riguaru l\'usu dill gas. Su fotementi a favuri dill\'\'mpiegu di gas velenosi contu tribù nun civilizati. L\'effettu morali potrebbe essi buonu... e si diffonderebbe nu granni terrori
possiedisi tutti li virtù ca nun m i piacini e nisciunu dilli vizi ca mi piacini
si esistoni diecimila normi si distruggi ogni rispettu pi la leggi
su favorevuli alla deliberata diffusiuni tra pirsuni e animali di batteri prparati scentificamenti, di muffi... i distruggi li raccolt,di antraci pi annientà cavalli e bestiami, e la peste,pi fa strage nun sulu d\'i \'nteri eserciti ma puru dill\'abitanti di granni regioni
\'n tempu di guerra,la verità è accussì preziusa ca avera sempi essi protetta da nu muru di bugie