Logos Multilingual Portal

Select LanguageOscar Wilde (1854 - 1900)  

Poet and dramatist, son of Sir William Wilde, the eminent surgeon, was born in Dublin, and educated first at Trinity College, and later at Oxford.
He was one of the founders of the english esthetic movement which believed in art less as an escape from than as a sobstitute for life.
The poets of the nineties aimed to demonstrate, in their works as well as in their existence, a way of life which was identical to a way of art. Among his writings are Poems (1881), The Picture of Dorian Gray, a symbolic novel and the manifesto of english estheticism, and several plays, including Lady Windermere’s Fan, A Woman of no Importance, and The Importance of being Earnest. In his comedies, unlike his prose writings, Wilde strove to reduce the formulas of the Victorian melodrama to an ultrasophisticated stylization. But dialogues and plots showed an ideal wit and an extraordinary love of paradox capable of provoking and shocking the contemporary audience.
Later on in his brief life, he was convicted of a serious offence (Wilde was accused of homosexuality), and after his release from prison in Reading, he went abroad and died miserably in Paris at the age of 46.
From Biographical Dictionary of English Literature - the Everyman Edition of 1910


links:
 - Photographs of Oscar Wilde
 - The World-Wide Wilde Web

adoru li partiti politici: su l\' unici luoghi rimasti adduvi la genti nun parla di politica
allu jiornu doji,li giuvini pensani ca li soldi su tuttu,e quannu su viecchi scoprini ca è accussì
chiunqui pò simpatizzà cu lu duluri di \'n amicu,ma sulu \'n animu nobili riesci a simpatizzà cu lu successu di \'n amicu
c\'è sulu \'na cosa allu munnu peggiu di fa parlàdo sè,\'cchiru di nun ni fa parlà
è picchì l\'Umanità nun sapia \'duvi stava jennu ca è riuscita a truvà la strada sua
esperienza è lu nomi ca damu alli nostri errori
finu a quannu la guerra sarà giudicata \'na cosa cattiva,avrà sempi nu fascinu.Quannu sarà cunsiderata cosa volgari,finirà di essi popolari
lu pubblicu teni \'n\'saziabili curiosità di conosci ogni cosa,tranni \'cchiru chi meita di essi conosciutu
l\'amori nun è ciecu,è presbitu;prova ne sia ca cumincia a scorgi li difetti man manu ca s\'allontana
l\'uomu è \'n animali razziunali ca perdi lu controllu nun appena è chiamtu a si comporta in basi alli regule della raggiuni
l\\\'egoismo nun consisti nillu vivi cume ni pari ma nillu pretendi ca l\\\'ati vivini cumi ni pari
mai dà spiegaziuni In ogni caso, i tuoi amici nun ni tenini bisognu e i tuoi nemici nun ci crederannu
nun c\'è nenti allu munnu paragonabbili alla devuzziuni di \'na muglieri.E\' qualcosa di cui nisciunu uomu spusato teni la minima idea
nun su abbastanza giovani da sapì tuttu
posso tollerà la forza bruta,ma la raggiuni bruta è veramenti \'nsopportabbili
s\'avera sempi essi \'nnammorati. Ecco picchì nun ci s\'avera mai spusà
tanti su li cosi ca si jitterani via si nun fussi pi la paura ca qualcun altro li possa raccogli
\'na sigaretta è lu generi perfettu di piaciri perfettu. È \'n alibidine, eti lascia \'nsuddisfattu. Cosa si vò vulè di \'cchiù