Logos Multilingual Portal

Select LanguageEnnio Flaiano (1910-1972)

Best known for the work he did in conjunction with Fellini, Italian screenwriter Ennio Flajano and his most frequent collaborator Tullio Pinelli penned many scripts during the '50s and '60s.
Before coming to films, the Pescara-born Flajano was an architect, a professional writer, a drama critic, and an author. Fellini appreciated Flajano's deft humor, wry cultural observations, and subtly and used the writer to help pen some of his best films including La Strada (1954) and La Dolce Vita (1960)


amore?Forse cu lu tiempu,cunuscendoci peggiu
inta li mie storie d\'amore \'na vota lu rimorso vinia dopu,ora mi precedi
la pubblicità unisci sempi l\'\'nutili allu dilettevoli
li granni amoiri s\'annunciani in modo precisu, appena la vedi dici: cu è sta strunza?
lu peggiu ca pò capità a nu geniu è di essi compresu
l\'italiani su sempi pronti a curri in aiutu dilli vincitori
si issa si spiega cu un esempio io nun capiscu \'cchiù nenti
si lii pirsuni s\'imparerani a conosci megliu, s\'\'mpareranu a odià
u gattu miu fa \'cchiru ca vulera fa io,cu menu letteratura