Logos Multilingual Portal

Select Language[ No Biography for this Author ]

å forelska seg er ei sak for kelnerar
å leva er farleg
alle smiler på same språket
anarki tyder ikkje styreløyse, det tyder styrarløyse
boka der all lærdom var nedskriven, bad om hjelp for å ikkje verta oppgnegen av musa. Og musa fekk seg ein god lått
dei som eig dette landet, kjenner sanninga: Det blir kalla den amerikanske draumen fordi du må sova for å tru på henne
dersom israelarane ikkje ynskjer å verta skulda for å vera nazistar, burde dei rett og slett halda opp med å bera seg åt som nazistar
det beste ved samværet er at det får oss til å verdsetja einsemda
det finst berre to måtar å fortelja den heile og fulle sanninga – anonymt og posthumt
det finst ei form for energi som er endå reinare enn sola og endå meir fornyeleg enn vinden, nemleg den energien vi ikkje brukar
eg har sett vitskapen eg tilbad og flyet eg elska øydeleggja sivilisasjonen eg venta dei skulle tena
eg var antikommunist då det fanst kommunistar
ei verkeleg bragd er å verta det beste du kan verta
ein politikar er ein kar som vil ofra livet ditt for landet sitt
fjernsynet har gjort mykje for psykiatrien, ikkje berre ved å spreie opplysning om han, men òg ved å gjere han naudsynleg
hugs alltid at du er heilt eineståande. Som alle andre
i kvar ein kynikar er det ein vonbroten idealist
i staden for å gje ein politikar nyklane til byen, kan det vera betre å byta lås
inga regjering kan sitje trygt lenge utan ein fælsleg opposisjon
ingen demokratisk teori reiser tvil om det faktumet at eitt av særdraga ved eit diktatur er informasjonsmonopolet
mange av politikarane våre er duglause. Resten er i stand til kva som helst
me har no vorte alt det me sloss mot då me var tjue
Me veit ikkje kven som oppdaga vatnet, men me er visse på at det ikkje var ein fisk
mennesket er jorda som vandrar
møtet mellom to personlegdomar er som kontakten mellom to kjemiske stoff: er det ein reaksjon, blir båe transformerte
når du har fred med deg sjølv, er du ikkje langt av stad når du er ute og fer
orda har den verdien tilhøyrarane gjev dei
reising tener berre til at me elskar fødestaden vår endå høgare
rettferd er ikkje noko anna enn det som høver den sterkaste
tagale menner gjer kvinner nøgde, dei trur dei lyder
toskane, dei veit ikkje kor mykje meir helvta er enn heilskapen
trege er den sterke viljen til å ikkje leiva far neste gong
utviklinga av menneskeslekta vil ikkje verta fullførd på titusen år med tame dyr, men på millionar av år med ville dyr, for mennesket er og vil alltid vera eit vilt dyr