Logos Multilingual Portal

Select LanguageWinston Churchill (1874 - 1965)

The Right Honourable Sir Winston Leonard Spencer Churchill, the son of Lord Randolph Churchill and an American mother, was educated at Harrow and Sandhurst. After a brief but eventful career in the army, he became a Conservative Member of Parliament in 1900. He held many high posts in Liberal and Conservative governments during the first three decades of the century. At the outbreak of the Second World War, he was appointed First Lord of the Admiralty - a post which he had earlier held from 1911 to 1915. In May, 1940, he became Prime Minister and Minister of Defence and remained in office until 1945. He took over the premiership again in the Conservative victory of 1951 and resigned in 1955. However, he remained a Member of Parliament until the general election of 1964, when he did not seek re-election. Queen Elizabeth II conferred on Churchill the dignity of Knighthood and invested him with the insignia of the Order of the Garter in 1953. Among the other countless honours and decorations he received, special mention should be made of the honorary citizenship of the United States which President Kennedy conferred on him in 1963. Churchill's literary career began with campaign reports: The Story of the Malakand Field Force (1898) and The River War (1899), an account of the campaign in the Sudan and the Battle of Omdurman. In 1900, he published his only novel, Savrola, and, six years later, his first major work, the biography of his father, Lord Randolph Churchill. His other famous biography, the life of his great ancestor, the Duke of Marlborough, was published in four volumes between 1933 and 1938. Churchill's history of the First World War appeared in four volumes under the title of The World Crisis (1923-29); his memoirs of the Second World War ran to six volumes (1948-1953/54). After his retirement from office, Churchill wrote a History of the English-speaking Peoples (4 vols., 1956-58). His magnificent oratory survives in a dozen volumes of speeches, among them The Unrelenting Struggle (1942), The Dawn of Liberation (1945), and Victory (1946). Churchill, a gifted amateur painter, wrote Painting as a Pastime (1948). An autobiographical account of his youth, My Early Life, appeared in 1930.
From Nobel Lectures, Literature 1901-1967.
Winston Churchill died in 1965.


als er tienduizend regels zijn, verniel je alle respect voor de wet
de enige statstieken die je kunt vertrouwen, zijn die welke je zelf vervalst hebt
de geschiedenis zal vriendelijk zijn jegens mij, want ik wil haar schrijven
de verbeeldingskracht troost ons over hetgeen we niet zijn, het gevoel voor humor over datgene wat we zijn
despoten weten ieder probleem op te lossen, behalve het grootste: henzelf
een krijgsgevangene is iemand die probeert jou te doden, hetgeen mislukt, en je vervolgens vraagt hem niet te doden
een politicus dient in staat te zijn te voorspellen wat er morgen, volgende week, maand of jaar zal gebeuren en moet vervolgens achteraf kunnen verklaren waarom het anders toeging
er doen vreselijk veel leugens de ronde en het ergste is dat de helft nog waar is ook
er is geen betere investering voor een gemeenschap dan het volsteken van babies met melk
er is moed voor nodig om op te staan en te spreken, maar evenzeer om te blijven zitten en te zwijgen
gas is een genadevoller wapen dan de hoog explosieve granaat, en dwingt een vijand tot het accepteren van voorwaarden met een geringer verlies aan mensenlevens dan enig ander oorlogsmiddel
het beste argument tegen de democratie vind je in een vijf minuten durend gesprek met de gemiddelde kiezer
het tijdperk van uitstel, van halve maatregelen, van pappen en nathouden en van vertragingen raakt voorbij. In zijn plaats betreden we een periode van de gevolgen daarvan
hij heeft alle deugden die ik verafschuw en geen van de ondeugden die ik bewonder
ik begrijp al dat gezeur over het gebruiken van gas niet. Ik ben sterk voor gebruik van gifgas tegen onbeschaafde horden. Het morele effect moet goed zijn … en het zou levendige angstgevoelens verspreiden
ik ben er voor om methodisch geprepareerde bacteriën opzettelijk onder mens en dier te verspreiden… schimmels om de oogsten te vernietigen, anthrax om paarden en de veestapel om zeep te helpen, en de pest om niet alleen hele legers te doden, maar ook de bewoners van grote gebieden
Ik ben sterk voor het gebruiken van gifgas tegen niet geciviliseerde stammen
ik heb meer uit alcohol gehaald dan alcohol uit mij
in oorlogstijd is de waarheid zó kostelijk, dat ze altijd omringd dient te zijn door een lijfwacht van leugens
Italianen verliezen oorlogen alsof het voetbalwedstrijden waren, en voetbalwedstrijden alsof het oorlogen waren
mensen kunnen verdeeld worden in drie groepen: zij die doodvermoeid, zij die dodelijk verveeld en zij die doodbezorgd zijn
persoonlijk ben ik altijd bereid om te leren maar ik houd er niet altijd van om de les gelezen te worden
persoonlijk ben ik altijd bereid te leren, hoewel ik er niet altijd van houd beleerd te worden
scholen hebben niet noodzakelijkerwijs veel te maken met opvoeding…het zijn in de eerste plaats beheersorganen, waar de grondbeginselen van gedrag er worden ingeperst. Opvoeding is heel wat anders en krijgt maar weinig de ruimte op school
we leven voort door wat we krijgen, we maken er een leven van door wat we geven
we moeten oppassen voor onnodige vernieuwingen, in het bijzonder die welke logisch lijken
woorden weer inslikken heeft me nooit indigestie gegeven