Logos Multilingual Portal

Select LanguageStanislaw Jerzy Lec (1909 - 1966)Polish satirist, poet, aphorist. He belonged to poetry of the "second" postwar period which was noted for the expression of philosophical thought.
Stanislaw Jerzy Lec was a satirical poet noted for skeptical philosophical aphorisms in Mysli nieuczesane (published in series from 1957 with the title of "Unkempt Thoughts").


alle goden waren onsterfelijk
bij het vernielen van monumenten, behoudt de voetstukken. Men kan ze altijd ergens voor gebruiken
de haan kraait zelfs in de morgen van de dag dat hij in de pot verdwijnt
de literatuur wordt er vaak van beschuldigd het de gevangenen gemakkelijk te maken de werkelijkheid te ontvluchten
de mens heeft trage reflexen – het neemt over het algemeen generaties om iets te begrijpen
een haas houdt van polenta, zegt de kok
een schrijver die de diepten niet doorgrondt blijft aan de oppervlakte drijven
een schrijver die niet in de diepte onderzoekt, blijft altijd aan de oppervlakte
gedachten springen, net als vlooien, van mens op mens, maar ze bijten niet iedereen
het eerste symptoom van de dood is de geboorte
het is moeilijk vast te stellen, wie goedwils het getij volgt
het leven neemt te veel van iemands tijd
hij had een zuiver geweten; hij had het dan ook nooit gebruikt
hoog hees hij zijn eigen vlag…om er niet naar te hoeven kijiken
laat je niet de vrijheid van meningsuiting opleggen voodat je die van gedachten verkregen hebt
om ons zelf te kunnen zijn, moeten we iemand zijn
overweeg, alvorens te denken
roep niet om hulp \'s nachts. Je zou de buren wakker kunnen maken
schrijven wordt ook moeilijk gemaakt door de ongeletterdheid van anderen
vaderlandsliefde onderkent andermans grenzen niet
voor de wet zijn we allen gelijk, maar niet voor hen die rechtspreken
wanneer je van vreugde danst, let op dat niemand de bodem onder je voeten wegslaat
we zijn allemaal gelijk voor de wet maar niet voor degenen aangeduid om ze uit te voeren
wees altruïstisch, respecteer het egoïsme van de ander
wie weet wat Columbus nog allemaal ontdekt zou hebben als Amerika niet in de weg gelegen had