Logos Multilingual Portal

Select LanguageOscar Wilde (1854 - 1900)  

Poet and dramatist, son of Sir William Wilde, the eminent surgeon, was born in Dublin, and educated first at Trinity College, and later at Oxford.
He was one of the founders of the english esthetic movement which believed in art less as an escape from than as a sobstitute for life.
The poets of the nineties aimed to demonstrate, in their works as well as in their existence, a way of life which was identical to a way of art. Among his writings are Poems (1881), The Picture of Dorian Gray, a symbolic novel and the manifesto of english estheticism, and several plays, including Lady Windermere’s Fan, A Woman of no Importance, and The Importance of being Earnest. In his comedies, unlike his prose writings, Wilde strove to reduce the formulas of the Victorian melodrama to an ultrasophisticated stylization. But dialogues and plots showed an ideal wit and an extraordinary love of paradox capable of provoking and shocking the contemporary audience.
Later on in his brief life, he was convicted of a serious offence (Wilde was accused of homosexuality), and after his release from prison in Reading, he went abroad and died miserably in Paris at the age of 46.
From Biographical Dictionary of English Literature - the Everyman Edition of 1910


links:
 - Photographs of Oscar Wilde
 - The World-Wide Wilde Web

als je weten wilt wat een vrouw werkelijk bedoelt, kijk haar aan en luister niet naar haar
bij ernstige belangrijke vragen is niet waarachtigheid maar stijl het belangrijkst
de arbeidersklasse heeft geen andere missie, dan het geven van het goede voorbeeld
de grote wereldgebeurtenissen spelen zich af in de hersenen
de mens is een rationeel dier dat de controle verliest als het volgens de regels van het gezond verstand moet handelen
de mensheid had geen idee waar zij naar toe moest daarom heeft ze haar bestemming gevonden
de mensheid is verdeeld in twee groepen: de oprechten en de onoprechten. De oprechten maken de verdeling
de plicht is iets wat men van de anderen verwacht
deze spanning is verschrikkelijk, ik hoop dat ze voortduurt
deze wereld kent maar twee tragedies; de eerste is het niet krijgen wat men wilt, de andere is het krijgen
een goede opvoeding te hebben genoten is vandaag de dag een groot nadeel, het sluit je buiten bij zoveel dingen
een sigaret is het perfecte voorbeeld van een perfect genoegen: het is een verrukking en laat je onbevredigd. Wat wil je nog meer?
er is niets in de wereld vergelijkbaar met de toewijding van een getrouwde vrouw. Het is iets waar een getrouwde man niet in het minst besef van heeft
er schuilt iets tragisch in het feit dat zodra de mens een machine had uitgevonden om het werk voor hem te doen, hij begon te verhongeren
ervaring - zo noemen we simpelweg onze fouten
het geheim van het geluk is toegeven aan de verleidingen
het is echt afgrijselijk hoe mensen tegenwoordig omgaan met elkaar, met achter iemands rug dingen te zeggen die nog waar zijn ook
het is net wanneer de goden ons willen straffen, dat ze onze gebeden aanhoren
het is omdat de mensheid geen idee had waar naartoe zij onderweg was, dat zij erin slaagde haar weg te vinden
het leven is gevaarlijk. Anders zou het niet waard zijn om het te leven.
het publiek heeft een onverzadigbare nieuwsgierigheid om alles te weten, behalve dat wat de moeite waard is
het volstaat een mens te verbeteren om hem te ruïneren
het werk is het toevluchtsoord voor wie niets beter te doen heeft
iedereen kan meevoelen met het lijden van een vriend, maar het vereist een fijnbesnaarde natuur om dat met zijn succes te doen
ik ben gek op politieke partijen. Het zijn de enig overgebleven plaatsen waar niet over politiek gesproken wordt
ik ben niet jong genoeg om alles te weten
ik bewonder mensen van boven de zeventig, ze wijden altijd hun leven aan iemand
ik geloof niet in wonderen, ik heb er teveel van gezien
ik houd van simpele dingen. Ik ben altijd tevreden met het beste
ik kan bruut geweld wel hebben, maar brute rede is werkelijk ondraaglijk
ik praat graag. Vaak praat ik in m\'n eentje, alleen maar om mezelf te horen praten. Soms ben ik zo slim, dat zelfs ik niet begrijp wat ik gezegd heb
in de hele wereld is er maar één ding erger dan dat er over je gepraat wordt: dat er niet over je gepraat wordt
je zou altijd verliefd moeten zijn. Vandaar dat je nooit zou moeten trouwen
liefde is niet blind, maar verziend: het bewijs schuilt in het feit, dat zij afwijkingen begint te zien naarmate deze geleidelijk aan verdwijnen
men zou steeds eerlijk moeten spelen wanneer men de winnende kaarten heeft
nooit iets uitleggen. Je vrienden hebben het niet nodig en je vijanden geloven het toch niet
ons werkelijke leven is dikwijls het leven dat we niet leiden
opvoeding is een bewonderenswaardige zaak, maar het is goed zich van tijd tot tijd te realiseren, dat wat echt wetenswaardig is niet onderwezen kan worden
over het algemeen, zeg ik altijd wat ik denk. Maar tegenwoordig is dat een zware fout omdat je verkeerd begrepen kan worden
pessimist: iemand die uit twee kwaden beide kiest
publieke opinie? Een poging om de onwetendheid van de gemeenschap te organiseren en haar te verheffen tot de waardigheid van fysiek geweld
slechts over zaken die je niet interesseren kun je een werkelijk onbevooroordeelde mening geven, wat er ongetwijfeld de reden van is dat een onbevooroordeelde mening altijd volstrekt waardeloos is
soms gaan er jaren voorbij zonder dat we echt leven, en dan plotseling is ons hele bestaan geconcentreerd in één enkel moment
vandaag de dag denkt de jeugd dat geld alles is; als ze ouder worden weten ze het
vergeef altijd je vijanden, er is niets wat hen zo ergert
vrouwen houden van ons vanwege onze gebreken. Zodra we genoeg van ze hebben, zullen ze ons alles vergeven, zelfs ons enorme intellect
waarom grootspraak? Grote woorden betekenen zo weinig
wanneer men het met me eens is, heb ik steeds het gevoel dat ik het mis heb
we hebben zoveel gemeen met de Amerikanen... behalve de taal, natuurlijk
we moeten bescheiden zijn en ons herinneren dat de anderen minderwaardig zijn aan ons
we zouden heel wat dingen weggooien als we niet bang waren dat anderen ze zouden oppikken
we zouden veel dingen weggooien als we niet zo bang waren dat anderen ze zouden inpikken
wie, die wordt liefgehad, is arm?
zelfzuchtigheid is niet leven zoals jij dat wilt, doch van anderen verlangen te leven zoals jij dat wilt
zolang oorlog beschouwd wordt als iets ongepasts, zal hij zijn aantrekkingskracht blijven behouden. Pas wanneer hij als vulgair beschouwd wordt, zal het uit zijn met de populariteit