Logos Multilingual Portal

Select LanguageMark Twain (1835 - 1910)

Mark Twain was born as Samuel L. Clemens in Florida, Missouri, in 1835, and grew up nearby the Mississippi River. His father died in 1847, leaving the family with little financial support, and Clemens became a printer's apprentice, eventually working for his brother, Orion, who had set himself up as a newspaper publisher. Through all his years in the printshop, Clemens tried his hand at composing humorous pieces. By 1856, he received a commission from the Keokuk Saturday Post for a series of comical letters reporting on his planned travels to South America. But on his way down the Mississippi, Clemens temporarily abandoned his literary ambitions to fulfill a dream he had since he was a boy. He apprenticed himself to become a riverboat pilot, and spent the next three years navigating the Mississipi River.
When the Civil War closed traffic on the river in the spring of 1861, Clemens returned to Orion again. In 1862 he was employed as a writer by the Virginia City Territorial Enterprise, signing for the first time his works "Mark Twain."
With "The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County," published in 1865 by The Saturday Press of New York his style made its first appearance. In 1867 Clemens reported on a grand tour of Europe and the Mideast in Innocents Abroad (1869) which later became his first best-seller.
On his return to the United States, he married Olivia Langdon, and established with her in Harford, Connecticut, where Clemens finally turned from journalism to literature. The element of self-conscious irony would become the hallmark of Clemens' best work, especially evident in the novels set in his boyhood world beside the Mississippi River, Tom Sawyer (1876) and his masterpiece, The Adventures of Huckleberry Finn (1884).
Toward the end of his life, Clemens passed through a period of deep depression, due to his wife's and two of his daughter's death. He died at his home in Redding, Connecticut, in 1910.


??
al wat je nodig hebt is onwetendheid en vertrouwen, dan is succes verzekerd
als je de waarheid vertelt, hoef je je niets te herinneren
als je jezelf aantreft aan de kant van de meerderheid, wordt het tijd om daarbij even stil te staan en te heroverwegen
beschaving is het onbegrensd vermenigvuldigen van onnodige noodzakelijkheden
de enige manier om gezond te blijven is te eten wat je niet lust, te drinken wat je niet lekker vindt en te doen waar je geen zin in hebt
de mens is het enige wezen dat bloost, of er reden toe heeft dat te doen
de waarheid is het meest waardevolle dat we bezitten. Laten we er zuinig mee omspringen
het is eenvoudiger mensen te bedonderen, dan hen ervan te overtuigen dat ze bedonderd zijn
het is vreemd dat lichamelijke moed zo algemeen verbreid zou zijn in de wereld en morele moed zo schaars
het menselijk ras heeft één werkelijk effectief wapen: de lach
het probleem is niet wat we niet weten. Het is wat we zeker weten en toch niet waar is
iedere emotie, indien gemeend, is onwillekeurig
iemand die geen goede boeken leest, heeft geen enkele voorsprong op iemand die niet kan lezen
iemand is nooit eerlijker dan wanneer hij zichzelf als leugenaar aanduidt
iemand met een nieuw idee is een dwaas, totdat het slaagt
ik heb de school nooit tussen beide laten komen bij mijn opvoeding
je hebt je vijand en je vriend samen nodig, om je echt diep te kwetsen, een om slecht over je te spreken, de ander om het je te komen vertellen
niets heeft verandering zó nodig, als de gewoontes van anderen
scholing bestaat voornamelijk uit lhet aanleren van wat wij verleerd hebben
toen ik nog jong was, kon ik me alles herinneren, of het nu gebeurd was of niet
vriendelijkheid is de taal die de doven kunnen horen en de blinden kunnen zien
zeg je illusies geen vaarwel. Als ze weg zljn, kun jij er nog wel wezen, maar leven doe je niet meer
zwartstipvlinder