Logos Multilingual Portal

Select LanguageSeneca,
Lucius Annaeus Seneca ( 4BC -- 65AD)

(known as Seneca the Younger HD (the Younger) DT1a c.)

Roman philosopher, statesman and writer, born in Córdoba, Spain, the son of Seneca (the Elder). Banished to Corsica (41--9) by Claudius, on a charge of adultery, he was recalled by Agrippina, who entrusted him with the education of her son, Nero. Made consul by Nero in 57, his high moral aims gradually incurred the emperor's displeasure, and he withdrew from public life. Drawn into conspiracy, he was condemned, and committed suicide in Rome. The publication of his Tenne Tragedies in 1581 was important in the evolution of Elizabethan drama, which took from them the five-act division, as well as the horrors and the rhetoric.


alles behoort anderen, slechts de tijd behoort ons
als een toneelstuk is het leven; niet de duur, maar de kwaliteit telt
arm zijn niet diegenen die te weinig hebben, maar die die te veel willen
de taakopdracht is te leiden, niet te domineren
Echt genieten is genot afwijzen
een dag is nooit lang genoeg voor wie werkt
een mooie vrouw is niet zij wier benen of armen bewonderd worden, maar iemand waarvan het totale beeld van een schoonheid is, die het onmogelijk maakt de onderdelen afzonderlijk te bewonderen
eenzaamheid is voor de ziel wat voedsel voor het lichaam is
er bestaat een wederzijds voordeel in het feit dat wanneer de mensen iets aanleren, ze leren
Er is niets dat ons plezier kan schenken als we het niet met anderen kunnen delen
ge zult niet meer vrezen, indien ge de hoop laat varen
het is beter nutteloze dingen te weten dan helemaal niets
het is ongewis op welke plek de dood je wacht; verwacht hem daarom overal
het leven is lang, als het vol is
het zou een troost zijn voor de zwakte van onszelf en die van onze werken, inden deze met dezelfde traagheid zouden vergaan als die waarmede zij tot stand kwamen; ze komen wel langzaam tot stand, maar vergaan tot niets in een oogwink
ik verkies de confrontatie met de waarheid boven vleierij
ik zal alle landerijen beschouwen alsof van mij, en die van mij alsof van allen
ik zal naar alle landerijen kijken alsof ze van mij waren en naar de mijne alsof ze van iedereen waren
je instelling moet je veranderen, niet de hemel
niemand is zo oud, dat het hem niet zou passen op nog een levensdag te hopen
niemand kan winnen zonder dat er iemand anders verliest
niet nodig hebben staat gelijk aan bezitten
niets bezit ik zo volkomen als datgene wat ik weloverwogen weggaf
nooit waait de wind weldadig voor hem die niet weet waar hij gaat
om een mens gelukkig te maken is het beter het verlangen weg te nemen dan de behoefte te vervullen
tijd is het enige dat je niet kunt teruggeven
van een groot man kun je altijd wat leren, ook als hij zwijgt
velen zouden tot wijsheid geraakt zijn, hadden ze niet gemeend dat ze er al waren
wat jij beschouwt als de top, is slechts een opstapje