Logos Multilingual Portal

Select LanguageMENCKEN Henry Louis  (1880-1956)

American journalist, critic, and essayist, whose perceptive and often controversial analyses of American life and letters made him one of the most influential critics of the 1920s and '30s. Mencken, born in Baltimore, Md., on Sept. 12, 1880, began his career as a journalist with the Baltimore Morning Herald and in 1906 switched to the Baltimore Sun, where he remained in various editorial capacities for most of his life. With the American drama critic George Jean Nathan (1882-1958) he coedited The Smart Set, a satirical monthly magazine, from 1914 to 1923. Again with Nathan, in 1924, Mencken founded the American Mercury, the literary heir to their previous joint endeavor; Mencken remained as its editor until 1933. The shortcomings of democracy and middle-class American culture were the targets of Mencken's wit and criticism. A six-volume collection of his essays and reviews, entitled Prejudices, was published between 1919 and 1927. Mencken's most important piece of scholarship was The American Language (3 vol., 1936-48), which traced the development and established the importance of AMERICAN ENGLISH (q.v.) . Mencken died in Baltimore on Jan. 29, 1956. Happy Days (1940), Newspaper Days (1941), and Heathen Days (1943) are his autobiographies.

advocaat - iemand die ons beschermt tegen diefstal door ons van het lokmiddel te ontdoen
democratie is het pathetisch geloven in de collectieve wijsheid van individuele onwetendheid
een cynicus is iemand die, als hij bloemen ruikt, rondkijkt waar de kist is
een filosoof is een blinde man in een donkere kamer, op zoek naar een zwarte kat die er niet is. Een theoloog is degene die haar vindt
het geweten is dat kleine stemmetje dat ons erop wijst dat er iemand zou kunnen kijken
het hele doel van de dagelijkse politiek is de mensen verontrust te houden - en daardoor verlangend in veilige haven geloodst te worden - door ze te bedreigen met een eindeloze stoet kwaadwillende geesten, allen verzonnen
het is moeilijk te geloven dat iemand de waarheid spreekt als je weet dat jij, in zijn plaats, zou liegen
voor elk ingewikkeld probleem is er een eenvoudige oplossing, die fout is
wanneer ik de menigte iemand hoor toejuichen, krijg ik altijd een beetje medelijden; om uitgefloten te worden hoeft hij alleen maar lang genoeg te leven