Logos Multilingual Portal

Select LanguageFriedrich Nietzsche  (1844 - 1900)

Der "Übermensch" war für ihn der Mensch der Zukunft.
Der am 15. Oktober 1844 in Röcken bei Lützen geborene Pfarrerssohn wuchs in kleinbürgerlichem, pietistischem Milieu auf. Nach seiner Ausbildung im Internat von Schulpforta studierte er Altphilologie und bekam auf Empfehlung seines Lehrers Ritschel eine Professur für griechische Sprache und Literatur in Basel, die er aber krankheitsbedingt aufgeben mußte.
Nietzsche gilt als stilistisch hervorragender Essayist und Meister des Aphorismus. Die beeindruckende schriftstellerische Form erschwert jedoch das Eindringen in seine ohnehin nicht sehr systematischen Gedanken. In den vier Unzeitgemäßen Betrachtungen (1873-76) kritisierte er zunächst den Historismus, lehnte sich an Schopenhauer und Richard Wagner an, mit dem er sich später überwarf.
Gegen das emotionale Christentum, besonders aber gegen den Gedanken der Nächstenliebe, betont Nietzsche den Willen zur Macht, der den Menschen, insbesondere den noch zu schaffenden Übermenschen, mit der Welt verbindet. Der Übermensch solle alles Schwächliche, Krankhafte und Dekadente beseitigen. Folgerichtig muß die "christliche Sklavenmoral" durch eine "Herrenmoral" ersetzt werden: Umwertung aller Werte.
Das menschliche Dasein ist ewige Wiederkehr des Gleichen, das Schicksal unausweichlich, weshalb es "kalt" bejaht werden muß. In seinem Hauptwerk Also sprach Zarathustra hat Nietzsche selbst die drei Stufen geschildert, durch die der sich entwickelnde Mensch hindurchgeht: Abhängigkeit von Autoritäten und Meistern; Losreißen von diesen, Erkämpfen der Freiheit; Hinwendung zu den eigenen Werten und endgültigen Zielen.
Weitere wichtige Werke sind Die fröhliche Wissenschaft, Jenseits von Gut und Böse, Götzendämmerung und Ecce homo. Sein letztes Buch, Der Wille zur Macht, konnte Nietzsche nicht vollenden, es wurde erst nach seinem Tod als Fragment herausgegeben. Anfang 1889 erlitt er in Turin einen geistigen Zusammenbruch. Auf Größenwahn folgte geistige Umnachtung bis zu seinem Tod am 25. August 1900 in Weimar.
Nietzsche wirkte stark auf die akademische Jugend seiner Zeit wie auch auf die spätere Existenzphilosophie ein. Seine Philosophie wurde, häufig in tendenziöser Umdeutung, auch für den Nationalsozialismus relevant, die Beanspruchung scheiterte unter anderem jedoch an Nietzsches strikter Ablehnung des deutschen Nationalsozialismus und des Antisemitismus.
aus Hauptseite Personen


links:
 -  Friedrich Nietzsche Society

als partners niet samen zouden leven, zouden er meer goede huwelijken zijn
de aarde heeft een huid, en die huid heeft ziektes. Een van die ziektes heet \'mens\'
de straf heeft tot doel, degene die straft te verbeteren
de toename van wijsheid laat zich nauwkeurig vaststellen aan de hand van de afname van woede
dichters zijn schaamteloos jegens hun ervaringen: ze buiten ze uit
eerlijk gezegd, het is goed je af en toe kwaad te maken, alles gaat dan veel beter
elke overtuiging is een gevangenis
elke \'creatie\' bestaat voor negenennegentig procent uit nabootsing van klanken of ideeën. Diefstal, al dan niet bewust
en wat men voorheen \"terwille van God deed\", doet men nu terwille van het geld, dat wil zeggen terwille van dat, wat vandaag de dag de hoogste graad van machtsgevoel en van een goed geweten geeft
en we zouden iedere waarheid vals moeten noemen, waarbij er niet luid gelachen werd
er is altijd wat waanzin in de liefde. Maar er is ook altijd wat redelijks in de waanzin
feiten bestaan niet, alleen interpretaties
het christelijke besluit de wereld lelijk en slecht te vinden, heeft de wereld lelijk en slecht gemaakt
hetgeen men in een zeker tijdperk als kwaad ervaart, is gewoonlijk een achterhaalde weerslag van wat ooit als goed ervaren werd, -het atavisme van een vroeger ideaal
hoe hoger wij ons verheffen, hoe kleiner wij hun, die niet vliegen kunnen, toeschijnen
hoeveel waarheid verdraagt, hoeveel waarheid waagt een geest? Iedere verworvenheid, iedere stap voorwaarts in kennis is het gevolg van de moed, van de hardheid jegens zichzelf, van zijn onkreukbaarheid
iemand kan wel leugens vertellen, maar zijn gezichtsuitdrukking vertelt altijd de waarheid
ik geef geen aalmoezen, daarvoor ben ik niet arm genoeg
is bij individuen waanzin uitzondering, bij groepen, naties en tijdperken is het regel
men schaamt zich niet voor zijn smerige gedachten, dan wanneer men meent dat anderen zouden kunnen denken dat men ze heeft
ook kan men zijn overpeinzingen niet in hun totale omvang in woorden weergeven (by Steven Stenfert)
overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden van de waarheid dan leugens
wanneer de deugd is uitgeslapen, ontwaakt zij met frisse energie
wantrouw een gedachte die niet bij het wandelen ontstaan is
we horen alleen maar die vragen, waarop we een antwoord kunnen vinden
we houden van het leven, niet omdat we gewend zijn te leven, maar omdat we gewend zijn lief te hebben
wie zijn stijl verbetert, verfijnt z\'n denkwerk