Logos Multilingual Portal

Select LanguageEnnio Flaiano (1910-1972)

Best known for the work he did in conjunction with Fellini, Italian screenwriter Ennio Flajano and his most frequent collaborator Tullio Pinelli penned many scripts during the '50s and '60s.
Before coming to films, the Pescara-born Flajano was an architect, a professional writer, a drama critic, and an author. Fellini appreciated Flajano's deft humor, wry cultural observations, and subtly and used the writer to help pen some of his best films including La Strada (1954) and La Dolce Vita (1960)


al hetgeen ik niet weet, leerde ik op school
als je jezelf wilt verklaren met een voorbeeld, begrijp ik er helemaal niets van
een mensenleven telt niet meer dan vijf of zes onvergetelijke dagen; de rest is opvulling
er zijn tal van manieren om aan te komen; de beste is niet te vertrekken
grote liefdes kondigen zich op specifieke wijze aan—zo gauw je haar ziet zeg je: wie is dat wijf?
het ergste wat een genie kan overkomen, is te worden begrepen
ik ben geen communist—ik kan het me niet veroorloven
in mijn liefdesaffaires placht het berouw achteraf te komen, nu vooraf
indien de volkeren elkaar beter zouden kennen zouden ze leren elkaar te haten
indien volkeren zichzelf beter zouden kennen, zouden ze leren zichzelf te haten
Italianen staan altijd klaar om de winnaars te hulp te snellen
kunst is een investering van geld, cultuur daarvoor een alibi
liefde? Misschien met de tijd, als we onze slechtste kanten leren kennen
mijn kat doet wat ik graag zou willen doen, met minder literatuur
mislukking is me naar het hoofd gestegen
reclame koppelt altijd het onnuttige aan het aangename
wanneer de mens geen kou meer lijdt, geen honger heeft, niet angstig is, dan is hij ontevreden