Logos Multilingual Portal

Select LanguageStanislaw Jerzy Lec (1909 - 1966)Polish satirist, poet, aphorist. He belonged to poetry of the "second" postwar period which was noted for the expression of philosophical thought.
Stanislaw Jerzy Lec was a satirical poet noted for skeptical philosophical aphorisms in Mysli nieuczesane (published in series from 1957 with the title of "Unkempt Thoughts").


biex inkunu ahna, iridu nkunu xi hadd
hu difficli tara’ min bil-qalb jghum mal-kurrent
il-kitba ssib iktar tfixkil minhabba li hafna ma jafux jiktbu
toqghodx tghajjat ghall-ajjut bil-lejl ghax tqajjem il-girien