Logos Multilingual Portal

Select Language[ No Biography for this Author ]

ajkütugekey ta pepi wiñolzugutual chi fij ramtun
ayja mari ayja pataka mew zewmael chem rume xipay kam eluwküley ta fij zugun ka rakizuam mew. Rüf kimniekan chi weñen
che ta yewekelay ñi rakizuamael ta weshake zugu, welu yewekey ñi feypiegeael kishu weshake rakizuamgen
fey pu wigka ñi feyentun küme mapu ka wesha mapu müleay pin mew ta feley ta mapu
feyti awükan ta ñi zoy küme azküleael ti awükalu mew
feyti gülümün ta kimün günezuamgeafuy chumechi ñi püchilewen ta bilis
feyti pu füta xür mülenole zoy wechuyeafuy ta pu kurewen
gekelay ta chem xipazugu rume re may ta ñi kishuke ñi rakizuam ta günezuamken ta che
kikentu che mew konüwün ta gekalay reke: welu xokiñ mew, ti pu kiñewkülelu mew, pu kiñe mojfüñ chew, kuyfi mew ta kiñe el rakizuamgeufyem
kom genoafeluwün ta rakümkonkülepeyüm
kom pepi rulpagelaafuy rume ta zugun mew feyti kishu ñi rakizuam rume ta che
küme elün ta zuam küme elün ta rakizuam ka müten
mapu ta niey ta xawa, ta ti xawa niey ta kuxan. Feyti kiñe kuxan ta che pigey
pu poeta ta yewentukukelay ta ñi zugu egün rumel nentuyawülkefigün
umawküleje rume ta mi kümekeaz zugu zoy newenkechi neperumeay
Wülkelan ta limosna. Petu zoy weshachewlan ta ñi wülael
wün mew ta kolatuafuy ta che: welu chumechi ñi nentukegeken ta xipakey ta rüf zugu.
zoy wenu amuyiñ em, zoy püchintugekeyin feyti kim müpünolu egün mew