Logos Multilingual Portal

Select LanguageMENCKEN Henry Louis  (1880-1956)

American journalist, critic, and essayist, whose perceptive and often controversial analyses of American life and letters made him one of the most influential critics of the 1920s and '30s. Mencken, born in Baltimore, Md., on Sept. 12, 1880, began his career as a journalist with the Baltimore Morning Herald and in 1906 switched to the Baltimore Sun, where he remained in various editorial capacities for most of his life. With the American drama critic George Jean Nathan (1882-1958) he coedited The Smart Set, a satirical monthly magazine, from 1914 to 1923. Again with Nathan, in 1924, Mencken founded the American Mercury, the literary heir to their previous joint endeavor; Mencken remained as its editor until 1933. The shortcomings of democracy and middle-class American culture were the targets of Mencken's wit and criticism. A six-volume collection of his essays and reviews, entitled Prejudices, was published between 1919 and 1927. Mencken's most important piece of scholarship was The American Language (3 vol., 1936-48), which traced the development and established the importance of AMERICAN ENGLISH (q.v.) . Mencken died in Baltimore on Jan. 29, 1956. Happy Days (1940), Newspaper Days (1941), and Heathen Days (1943) are his autobiographies.

bo her giriftêkî aloz, çareserîyekî hasan heye - ewîsh helle ye
dêmokrasî bawerîyekî dilltawên e le jîrî be komell da le merr nezanî takî
katêk debînim mirovêk be çeplle lêdanî cemawer pêshwazî lê dekrê, bezeyîm pêt da dêtewe, çunke bo ewey tur bikrê debê zor bijî
parêzer- ew keseye êmele hember rêgiran deparêzê be we lananî weswese
Rêşbîn ew keseye ke, katêk bonî gullan deke, le dewr û berî xoyda le tabût degerrê - H.L. Mencken
wîjdan dengêkî nawxoyî ye ke agadarman dekatewe ke le waneye kesêk temashaman bika
zehmete miro bawer bika ke kabrayek rast deka katêk miro bizanê ke eger le ciyat wî bûba diroy dekird