Logos Multilingual Portal

Select LanguageKarl Heinrich Marx (1818-1883)
He was born in Trier, Germany, in 1818. He studied law in Bonn and Berlin, but he was especially interested in history and philosophy, in particular in relation to Hegel and Feuerbach. For a while he was the editor of a magazine of radical tendencies, the "Rheinische Zeitung". After its closure, he moved to Paris (1843), where he became a communist and a revolutionary, and then to Brussels (1845). In the meantime, in 1843 Marx married Jenny von Westphalen.
In collaboration with Engels, whom he had met in Paris in 1844, in 1848 he finished writing The Communist Manifesto, in which they attacked the state as a means of oppression. He was expelled from Brussels, so he settled in London, where he studied economy and wrote the first volume of his main work, Das Kapital (1867, two further volumes were added in 1884 and in 1894). He was one of the most important participant in the First International, from 1864 until its end in 1872. The last decade of his life was characterized by many health problems. He is buried in Highgate Cemetery, in London.
Marx is one of the most important socialist thinkers to emerge in 19th century. His ultimate concern was with human freedom and capitalism he considered as being the greatest enemy to this freedom. He is also known for his materialistic view of history.
One of Marx' most often quoted assertion is that "religion is the opium of the people."


links:
 - The Marx and Engels Internet Archive

A butaság paradigmája - A pénz a hűséget hűtlenséggé, a szeretetet gyűlöletté, a gyűlöletet szeretetté, az erényt bűnné, a bűnt erénnyé, a szolgát úrrá, az urat szolgává, az ostobaságot értelemmé, az értelmet pedig ostobasággá változtatja.
a filozófusok eddig csak a világ különböző értelmezéseit adták, most viszont a megváltoztatásáról van szó
a kommunizmus az ember lényegi egyesülése a természettel, a természet valódi újraéledése, az ember által beteljesített naturalizmus és a természet által beteljesített humanizmus
a kommunizmus elmélete egyetlen mondatban összefoglalható: a magántulajdon eltörlése
a körülmények legalább annyira alakítják az embert, mint az ember a körülményeket
a modern ipar egész története azt mutatja, hogy a tőke - ha semmi nem fékezi - azon munkálkodik, hogy gátlástalanul és könyörtelenül a legmélyebb nyomorba döntse az egész munkásosztályt
a munkás pont annyival lesz szegényebb, amennyivel több gazdagságot előállít
amikor egy adott szabadság képezi vita tárgyát, akkor maga a szabadság képezi vita tárgyát
az egyes ember szabad fejlődése a feltétele az összes ember szabad fejlődésének
az emberi világ leértékelődése egyenes arányban nő a dologi világ felértékelődésével
Az író nem azért termelőmunkás, mert ötleteket termel, hanem mert gazdagítja a műveit megjelentető kiadót.
az uralkodó ideológia mindig is az uralkodó osztály ideológiája volt
azon tulajdonságának köszönhetően, hogy minden megvásárolható és minden tárgy megszerezhető vele, a pénz a teljes birtoklás tárgya. Ezen tulajdonságának egyetemessége jelenti létének mindenhatóságát, ezért a pénz mindenhatónak tekinthető
egy áru első pillantásra magától értetődő, mindennapi dolognak látszik. Elemzése megmutatja, hogy nagyon szövevényes dolog, tele van metafizikai szőrszálhasogatással és teológiai bogarakkal
elméletileg egy hordár és egy filozófus között kisebb a különbség, mint egy szelindek és egy agár között. A munkamegosztás alakított ki szakadékot közöttük
létrejöttük idején a nemzeti címekkel feldíszített nagybankok nem voltak egyebek, mint kormányok mellé furakodott spekulánsok társulásai
minden új társadalommal terhes társadalom bábája az erőszak
minél kevesebbet eszel, iszol, vásárolsz könyvet, jársz könyvtárba, mégy táncolni, látogatod a kocsmát, gondolkodsz, szeretsz, elmélkedsz, énekelsz, festesz, verselsz stb., annál többet takarítasz meg és annál nagyobb lesz a tőkéd, vagyis az a kincsed, amit sem moly, sem rozsda nem képes elpusztítani. Tehát minél kevesebb vagy és minél kevésbé valósítod meg az életedet, annál többed lesz, vagyis minél nagyobb az elidegenített életed, annál nagyobb lesz az elidegenített lényed
minél több árut termel, annál olcsóbb áruvá válik a munkás
nálunk a burzsoák - nem lévén elégedettek azzal, hogy a rendelkezésükre állnak proletárjaik feleségei és leányai, továbbá a közönséges prostituáltak - legnagyobb örömüket egymás feleségeinek elcsábításában lelik
nem a tudat határozza meg a létet, hanem a lét határozza meg a tudatot
sokan az alattvalók közül azt hiszik, hogy azért alattvalók, mert a király az király; valójában nem veszik észre, hogy a király azért király, mert ők alattvalók
válságok idején az a járvány tör ki, amely minden előző korban teljes abszurditás lett volna: a túltermelési válság