Logos Multilingual Portal

Select LanguageOscar Wilde (1854 - 1900)  

Poet and dramatist, son of Sir William Wilde, the eminent surgeon, was born in Dublin, and educated first at Trinity College, and later at Oxford.
He was one of the founders of the english esthetic movement which believed in art less as an escape from than as a sobstitute for life.
The poets of the nineties aimed to demonstrate, in their works as well as in their existence, a way of life which was identical to a way of art. Among his writings are Poems (1881), The Picture of Dorian Gray, a symbolic novel and the manifesto of english estheticism, and several plays, including Lady Windermere’s Fan, A Woman of no Importance, and The Importance of being Earnest. In his comedies, unlike his prose writings, Wilde strove to reduce the formulas of the Victorian melodrama to an ultrasophisticated stylization. But dialogues and plots showed an ideal wit and an extraordinary love of paradox capable of provoking and shocking the contemporary audience.
Later on in his brief life, he was convicted of a serious offence (Wilde was accused of homosexuality), and after his release from prison in Reading, he went abroad and died miserably in Paris at the age of 46.
From Biographical Dictionary of English Literature - the Everyman Edition of 1910


links:
 - Photographs of Oscar Wilde
 - The World-Wide Wilde Web

?האם מסכן הוא שאהוב
אין בעולם כמו נאמנותה של אישה נשואה. זה דבר שלגברים נשואים אין מוסג אליו
אינני די צעיר כדי לדעת הכל
אם ברצונך לדעת למה האישה באמת מתכוונת, תביט עליה, על תקשיב לה
אנוכיות אין פרושה לחיות כפי שרוצים, אלא לדרוש שאחרים יחיו כפי שאנחנו רוצים
אני אוהב מפלגות פוליטיות. הם המקום היחידי בו לא מדברים על פוליטיקה
אני בכלל מגיד רק את מה שבתוך ראשי אך זה היה כבר לטעות חמורה משום שאפשר שלא מבינים אותנו
אני יכול לסבול כוח פראי, אך מחשבה פראית הינה בלתי נסבלת
באמת מעוררת זוועה העובדה שחברינו מרכלים עלינו ומאחור לעורפינו ומגידים מעשים אמיתיים
בדברים חשובים באמת, הסיגנון, לא הכנות, הם הדבר החיוני
בשביל מה להשתמש במלות גידוף? אין פירוש רב בהן
דעת הקהל... ניסיון לארגן את בורותה של קהילה, ולהעלותה ליוקרה ככוח פיזי
האדם הינו חיה רציונאלית שמתעצבן כאשר נידרש לנהוג בצורה הגיונית
האהבה אינה עיוורת, היא רואה למרחוק: העובדה הינה בזה שהיא מתחילה לראות את המגרעות כאשר היא מתרחקת
האנושות לא ידעה לאן היתה הולכת, בשביל זה הצליחה היא למצוא את דרכה
היינו זורקים הרבה דברים לולא לא פחדנו שמישהו אחר ייקח אותם
המאורעות הגדולים מתרחשים במוח
המלאכה מקלטו של מי שאין לו משהו יותר טוב לעשות
המתח הזה איום. אני מקווה שימשך
הסיגריה הינה הדוגמה המושלמת של תענוג מושלם. היא מעודנת, ומשאירה אותך לא מסופק. מה עוד אפשר לבקש?
הצעירים חושבים שהכסף זה הכול, וכאשר הם מתבגרים, הם יודעים זאת
הקהל סקרן לאין סוף לדעת כל דבר, מלבד מה ששווה לדעת
חובה זה מה שיעשו חברינו, לא מה אנחנו מוכרחים לעשות
חובה שלנו להיות צנועים ולזכור שאנשים מסביבנו הם ירודים מאתנו
חינוך הוא דבר ראוי להערצה, אולם מן הראוי לזכור מפעם לפעם, כי אין שום דבר שכדאי לדעת אשר אפשר ללמדו
חינוך טוב הינו חיסרון גדול היום כי הוא מרחיק אותך מהרבה דברים
טעמים פשוטים יש לי. אני מסתפק במעולה
יכולים לתת תשובה לא משוחדת רק על דברים שאינם מעניינים אותנו, וזאת בוודאי הסיבה מדוע לדעות לא משוחדות אין שום ערך
ישנם בעולמנו שני אסונות, הראשון זה לא להשיג את מה שרוצים, השני זה דווקא להשיגו
כאשר אנשים מכימים איתי אני מרגיש שאני לא צודק,
כדי להרוס מישהו מספיק רק לשפר אותו
כל אחד יכול להזדהות עם כאבו של ידיד, אבל רק נפש עדינה מאוד מסוגלת להזדהות עם הצלחתו של ידיד
כל עוד תשבת המלחמה כרשע, תהיה לה משיכה. כאשר היא תחשב כגסה, תחדל למשוך.
כשהאלים מענישים אותנו הם פשוט משיבים לתפילותנו
לעתים קרובות, החיים האמיתיים אינם אותם החיים שאנו חיים
לפעמים אני מבלים שנים בלי לחיות, ופתאום כל החיים שלנו מרוכזים בשנייה אחת
מאושר מי שנכנע מהפיתויים
מי שבידו הקלפים המנצחים ראוי שישחק ביושרה
משעשעים אותי הגברים שמלאו להם שבעים שנה, יעניקו אהבה לאורך כל חייהם
משתפים הרבה עם האמריקאים חוץ מהשפה
פסימיסט: אדם החייב לבחור בין שני אפשרויות רעות, בוחר בשניהן
קיימים שני סוגים של אנשים: הצדיקים והפושעים. החילוק נעשה מהצדיקים
רצוי שנהיה מאוהבים תמיד. בגלל סיבה זאת, רצוי שלא נתחתן
רק דבר אחד גרוע מזה שמדברים עלינו, וזאת כשלא מדברים עלינו
תמיד תסלח לאויביך, אין דבר המרגיז אותם יותר