Logos Multilingual Portal

Select Language[ No Biography for this Author ]

אהבת מולדת הינה התשוקה הלא ברורה ביותר
איני יודע דבר על ספרות של היום. זה כבר כמה זמן שסופרים בין תקופתי הם הסופרים היונים.
אם אינך קומוניסט, ישנם קומוניסטים שיכנו אותך פשיסט, וזה בלתי הגיוני בדיוק כמו לאמר שאם אינך קתולי, אתה מורמוני
אנו זכרוננו, אנו הצגה מזוײפת של צורות לא יציבות, ערימה של מראות שבורות
אני חושב שיום אחד נהיה ראויים להשתחרר מממשלות
ארכו של רגש אשמה כארכו של רגש חרטה
אתיקה היא כנראה מדע שנאלמה מן העולם. אין דבר, נצטרך להמציאה מחדש
בדרך כלל, לכל מדינה יש את השפה שהיא ראויה לה
בזמני לא היו רבי מכר, ולא יכולנו לזנות עצמנו. לא היה איש המוכן לקנות את זנותנו
גן העדן והגהנום נראים לי מוגזמים: מעשי האדם אינם ראויים לכל כך הרבה
דבר אינו בנוי על אבן, הכול בנוי על חול, אך חייבים לבנות על חול כאילו היה זה אבן.
היה זה גורלו, כגורלו של כול חי, לחיות בזמנים קשים
המוות זה חיים אותם חינו. החיים הינם מוות שתגיע
המציאות הינה מה שהרוב רואה כמציאות
הספר הינו אחד המקורות של שמחה שלנו
כל מילה הייתה פעם ניאולוגיזם
לאהוב את אויבנו, לפי דרישת הברית החדשה, זאת עבודה למלכים, לא לבני האדם
לאן אתה נוסע, איוון? אני נוסע למינסק. אתה משקר, איוון! אתה אומר לי כי אתה נוסע למינסק כדי שאמין כי אתה נוסע למוסקןוה, אבל לאמיתו של דבר אתה נוסע למינסק. אתה משקר, איוון!
למות זה הרגל של האנשים
לסדר ספרייה, זאת דרך שקטה לבצע את אומנות הביקורת
משחק הכדורגל הינו פופולרי מכיון שהטמטום הוא פופולרי
ספק היא אחת המילים לפיקחות
שהאחרים יתרברבו על הדפים שהם כתבו. אני גאה באלה שקראתי