Logos Multilingual Portal

Select Language[ No Biography for this Author ]

آدمها از اينكه به چيزهاي پست فكر ميكنند خجالت نمي كشند اما از اينكه ديگران چنين افكار پستي را به آنها نسبت دهند خجالت مي كشند
افزایش در درک می تواند دقیقا با کاهش در عصبانیت سنجیده گردد
بهتر کردن وضع یک شخص به معنی بهبود بخشیدن طریقه ای است که او فکر می کند
تا چه اندازه حقیقت را روح می تواند تحمل كند , تا چه اندازه می تواند جرات نشان بدهد ؟ هر اكتسابی ,هر گامی به جلو برای دانش از شجاعت ناشی می گردد, از سختی به سمت خود روآوری ,از نظافت به سمت خود روآوری
تمام چیزهایی که ما غیر انسانی میدانیم در بک محل و یا در یک زمان انسانی تلقی می شده است . ما چه ضمانتی داریم که تاریخ دو باره بر نگردد
حتی افکار یک نقر بوسیله خودش همیشه نمیتواند با موفقیت به لغات ترجمه بشود
در صورتی که زن و شوهر با هم زندگی نکنند، احتمال فراوان بودن ميزان زناشويی های موفق وجود خواهد داشت
رک صحبت کنيم شما بايد واقعا بعضی زمانها دلگير بشويد که کاری صورت بگيرد
زمین دارای پوست است و این پوست بسیار مریضی دارد ; یکی از این مریضیها آدمی نام دارد
شاعران با تجربیاتشان بدون خجالت رفتار می کنند: آنها را ابراز می کنند
عمل کرد تنبیه این است که تنبیه کننده را اصلاح کند
ما تنها سؤالاتی را که ميتوانميم جواب بدهيم ميشنويم.
محكوميت دشمن خطرناك تری برای حقيقت است تا دروغ
می توان با دهان دروغ گفت امّا نحوهء بيانی که آن را همراهی می کند هميشه واقعيّت را می گويد
هر اعتقادی يک زندان است
هر چه ما بیشتر در دنیا بالا می رویم , بیشتر غیر مهم در بنظر می آییم در دید افرادی که نمی توانند پرواز کنند
همیشه دیوانگی در عشق وجود دارد . ولی همچنین همواره دلایلی برای دیوانگی وجود دارد
هیچ سندی وجود ندارد , و تنها نتیجه برداشت است
وقتي درستكاري در خواب رفته باشد چون بيدار گردد پرتوان تر مي گردد