Logos Multilingual Portal

Select Language[ No Biography for this Author ]

آسانتر است که اتم را پراكنده كرد تا تبعيض
ارزش واقعی آدمی بوسیله توانایی در آزادی از خود تعیین می گردد
این معجزه است که کنجکاوی از دست تحصیلات عالیه زنده است
باارزش ترين چيزها در زندگی آنهايی نيستند که از طريق پول فراهم می آوريم
برای ایجاد گروه بی آلایشی از گوسفندان یک نفر , در بالای همه , باید خود گوسفند باشد
در زمان بحرانی ,تنها تصور مهمتر از دانایی است
سعی کنید که تنها فردی برای موفقیتها نباشید , بلکه سعی کنید که فردی پابند ارزشها باشید
شما واقعا چيزی را درک نمی کنيد تا اينکه قادر باشيد آن را به مادر بزرگتان ياد بدهيد
ما همگی خود خواه هستیم ,ولی همگی ما خود خواه در مورد یک چیز نیستیم
من نه تنها ضد جنگ هستم بلکه نظامی ضد جنگ هستم . من می خواهم که برای صلح بجنگم . آلبرت آینشتاین
منظور انسانی کردن جنگ نیست بلکه ملغی کردن آن است
واقعیت تنها یک توهم است, اگرچه خیلی مداوم می باشد