Logos Multilingual Portal

Select LanguageMENCKEN Henry Louis  (1880-1956)

American journalist, critic, and essayist, whose perceptive and often controversial analyses of American life and letters made him one of the most influential critics of the 1920s and '30s. Mencken, born in Baltimore, Md., on Sept. 12, 1880, began his career as a journalist with the Baltimore Morning Herald and in 1906 switched to the Baltimore Sun, where he remained in various editorial capacities for most of his life. With the American drama critic George Jean Nathan (1882-1958) he coedited The Smart Set, a satirical monthly magazine, from 1914 to 1923. Again with Nathan, in 1924, Mencken founded the American Mercury, the literary heir to their previous joint endeavor; Mencken remained as its editor until 1933. The shortcomings of democracy and middle-class American culture were the targets of Mencken's wit and criticism. A six-volume collection of his essays and reviews, entitled Prejudices, was published between 1919 and 1927. Mencken's most important piece of scholarship was The American Language (3 vol., 1936-48), which traced the development and established the importance of AMERICAN ENGLISH (q.v.) . Mencken died in Baltimore on Jan. 29, 1956. Happy Days (1940), Newspaper Days (1941), and Heathen Days (1943) are his autobiographies.

abokatua: tentazio-iturriak kenduz, lapurreta-arriskutik babesten gaituena
arazo konplexu bakoitzerako, bada beti konponbide sinple bat... zuzena ez dena
demokrazia norbanakoaren ezjakitetik sortutako jakinduria kolektibo batekiko sinesmen patetikoa da
filosofoa, ilunpeko gela batean bertan ez dagoen katu beltz baten bila dabilen itsua da; teologoa, berriz, katua aurkitzen duena da
jendetza gizon bati txaloka entzuten dudanean, beti errukitzen natzaio. Txistuak entzuteko, behar adina denbora bizi besterik ez du beharko
kontzientzia inork ikus gaitzakela ohartarazten digun barneko ahotsa da
politikaren xede nagusia da biztanleak ikaratuta eta, beraz, segurtasunera eramango dituzten irrikitan edukitzea; horretarako, mehatxu gisa erabiltzen dituzte hamaika arranpalo, guztiak alegiazkoak
zaila da gizaki batek egia esan duela sinestea, bere lekuan bazina gezurra esango zenukeela dakizunean
zinikoa, lore-usaina hartzen duenean ingurura zerraldoaren bila begiratzen duena da