Logos Multilingual Portal

Select LanguageCarl William Brown  He was born in 1960 and, after a childhood he defined as "a little neurotic" he devoted himself to study. He fulfilled his military service in 1982 and studied languages at Cattolica University before transferring to the University of Bergamo. He attended other institutions before receiving a degree in languages. From 1990 to 1994, he taught and did research. In 1993, he began to write aphorisms and essays. Towards the end of 1997, he launched a variety of initiatives on the Internet; he published the "Manifesto of the New Facetious and Nihilistic Surrealism", while continuing to cultivate his passion for aphorisms.


askok itzuri nahi lieke zergei, baina, aberatsenek bakarrik egin dezakete hori; beraz, pobreak jakinaren gainean daude haien ordez ere ordaindu beharko dituztela
atzoko kriminalak gaurko jaunak dira eta gaurko kriminalak biharko jaunak dira
gaiztoak gaizto dira zintzoak ere badiren heinean; akabatu zintzo guztiak eta gaiztoak ere desagertuko dira pixkanaka
gizakiaren % 80, gutxi gorabehera, ura da; beraz, ez da harritzekoa kutsatuta egotea
intelektual batzuek garuna bete nahi digute eta beste batzuek hustu; esan beharrik ez dago bigarren ahaleginean dihardutela gehienek
mundua gero eta komikoagoa izatera bideratuta dago; horra hor zergatik diren umoristak etorkizuneko zibilizazioaren aitzindariak
politika, arazo publikoez arduratzeko artea, alegia, politikoek sortua da, hau da, arazo pribatuetan artistak direnek
politikari ezkertiarrek diote eskuindarrak arriskutsuak direla eta, eskuindarrek, berriz, arriskutsuak ezkertiarrak direla; nik apalki iradokitzen diet, beharbada, batekoak zein bestekoak direla arriskugarriak
sasoi batean, boteretsuek, herria menderatzeko, indarra, legeak eta erlijioa erabiltzen zituzten; gaur egun, futbola eta telebista ere badituzte